Kristne i USA prioriterer ægteskab og familieliv

De fleste amerikanere afviser derimod kernefamilien som det bedste for samfundet.

Hvide evangeliske kristne er den eneste gruppe, hvor flertallet mener, at ægteskab og børn bør prioriteres, viser en ny Pew-undersøgelse.

Flertallet af amerikanerne afviser ifølge undersøgelsen, at samfundet nyder godt af, at folk satser på ægteskab og børnefødsler. Her mener hvide evangeliske kristne det modsatte, hvilket svarer til forventningen om, at netop denne gruppe ofte har mere traditionelle holdninger.

Familien nedprioriteres

Undersøgelsen fra The Pew Research Center viser, at kun 34 procent af de voksne i USA tror, at samfundet bliver bedre, hvis ”folk prioriterer at blive gift og få børn”. Derimod mener hele 64 procent, at samfundet ”ville fungere lige så godt, hvis folk havde andre prioriteter end ægteskab og børn”.

Hvide kristne adskiller sig

Blandt de hvide fra evangeliske kirker mener 56 procent, at samfundet nyder godt af det, hvis folk prioriterer at blive gift og få børn. I denne gruppe mener 41 procent dog, at også andre typer af husstande kan være et gode.

De hvide evangeliske kristne er den religiøse subgruppe, som udtaler størst støtte til kernefamilien, viser undersøgelsen. Blandt de øvrige grupper er der mindre opbakning til kernefamilien end hos de hvide evangeliske. Hos katolikkerne vil 35 procent, blandt sorte protestanter vil 36 procent, og hos hvide ikke-evangelikale protestanter vil 35 procent forsvare kernefamilien som den bedste ordning.

Dvs. at der i alle disse grupper er under 40 procents tilslutning til kernefamilien. Blandt de grupper, der ikke er tilknyttet nogen kirke, mener kun 16 procent, at samfundet har gavn af, at folk prioriterer ægteskab og familieliv. Her mener hele 82 procent, at samfundet lige så godt kan fungere med andre prioriteringer.

Især erklærede ateister mener, at samfundet ville fungere mindst lige så godt, hvis folk ikke prioriterer at blive gift og få børn (91%).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvide evangeliske kristne værdsætter kernefamilien langt højere end alle andre amerikanere, viser en Pew-undersøgelse ledet af seniorforsker Stephanie Kramer.

Grader af tro

Folks tro og politiske overbevisning er afgørende for deres holdning til kernefamilien, vurderer forskeren bag undersøgelsen.

”Disse mønstre går igen, når det handler om at praktisere troen,” skriver seniorforsker Stephanie Kramer i en online analyse. Hun forklarer, at meget religiøse mennesker – dem der siger, at troen er meget vigtig i deres liv, og dem, der regelmæssigt går i kirke – meget oftere går ind for kernefamilien end de amerikanere, som ikke prioriterer deres tro på samme måde.

Undersøgelsen har også afsløret et markant politisk skel: Republikanerne er med 50% nemlig mere end dobbelt så tilbøjelige som Demokraterne (22%) til at værdsætte kernefamilien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hjemmegående forældre

I undersøgelsen skulle respondenterne også svare på, hvad der bedst for børn i en familie med to forældre: Er det bedst for børnene, hvis en af forældrene bliver hjemme for at sørge for familien, eller er det lige så godt, hvis begge forældre arbejder uden for hjemmet?

Her svarede 56 procent af de voksne i USA, at børn med to forældre har det bedst, hvis en af forældrene er hjemmegående. Også her viser det sig, at de hvide evangelikale, med 69%, er de mest konservative. Omtrent hver femte amerikanske forælder med hjemmeboende børn vil vælge at være hjemmegående. Dette tal har ikke ændret sig gennem de seneste tre årtier.

Adspurgt hvilken af forældrene, der helst skal være hjemmegående, svarer de fleste grupper, at det ikke betyder så meget. Hvis der skal vælges mellem en hjemmegående mor eller far, mener de fleste dog, at børnene har bedst af at have en hjemmegående mor fremfor en hjemmegående far.

Børn eller dyr

Undersøgelsen blev offentliggjort næsten samtidig med at pave Frans skabte debat med sin kritik af, at nogle ægtepar vælger at få kæledyr i stedet for børn. Pavens bemærkninger faldt i en sammenhæng, hvor han talte om Josef, altså Jesu jordiske far.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi ser, at mennesker ikke ønsker at få børn, eller bare ønsker ét barn. Mange par, som har fravalgt børn eller kun har et barn – har to hunde eller to katte. Hunde og katte tager børnenes plads. Denne afvisning af faderskab og moderskab gør os mindre som mennesker, og vort fædreland lider, fordi der mangler børn,” fastslog paven den 5. januar 2022 under et åbent møde i Vatikanet.