Påtving ikke Europa en dødsideologi!

102 ngo’er tilknyttet One of Us (fra 14 forskellige EU-lande) har den 8. marts afsendt et åbent brev til Frankrigs præsident med en opfordring til, at han dropper sit arbejde for at gøre abort til en EU-værdi.

I brevet, som kan læses på Retten til Liv’s hjemmeside, hedder det:

”Til præsident for den franske republik, Emanuel Macron.

I denne tid, hvor Østeuropa igen er i krig, stræber De efter at påpege vigtigheden af EU’s enhed. En europæisk enhed, der er forankret i de sande værdier, der har skabt dets historie. Men da De trådte ind i det franske EU-formandskab, proklamerede De samtidig Deres ønske om at inkludere retten til abort i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Det må være en fejltagelse, for et sådant mål kan kun splitte og skade EU’s fremtid.

Vi, borgere i Europa, der underskrev borgerinitiativet ONE OF US (det mest succesrige europæiske borgerinitiativ med næsten 1,9 millioner underskrifter), afviser dette forslag. (…)

Hr. formand. Formandskab for EU kræver, at Deres handlinger altid er tilpasset respekten for ethvert menneskes værdighed. Dette sætter en objektiv grænse for Deres frihed og magt. Vi europæiske borgere stoler på demokratiet og på, at vore repræsentanter ikke instrumentaliserer den magt, de har, til at påtvinge en døds-ideologi imod vores samvittighed og imod enhver demokratisk proces.

Sker dette ikke, vil vi mobilisere. At beskytte de mest udsatte er ikke en valgmulighed. Det er et krav. Vi ønsker at bygge et virkelig humant Europa. Vi håber, at du vil høre vores stemmer.”