Flest præster ser mission som et mandat fra Gud

Kvinder i Papua New Guinea fejrer, at de har fået Det Nye Testamente på deres eget sprog. Oversættelsesarbejdet fortsætter trods voldelige stammekonflikter, fortæller britiske Heather Patrick, som i 30 år var missionær i PNG. Foto: Wycliffe

Kun 46 procent af kristne lægfolk opfatter missionsbefalingen som et mandat fra Kristus. Blandt præsterne mener 85 procent derimod, at alle kristne har en forpligtelse til mission.

Det viser en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Barna.

Missionsbefalingen forstås forskelligt

I Matt. 28, 18-20 giver Kristus denne befaling til sine disciple: ”Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.”

Ifølge Barna-undersøgelsen mente 85 % af præsterne på tværs af kirkeretninger, men kun 46 % af de kristne lægfolk, at missionsbefalingen gælder alle kristne. Dermed er forskellen mellem kirkeledere og lægfolk på hele 39 procentpoint. Alternativet er at opfatte missionsbefalingen som et kald, der gælder nogle særligt udvalgte. Det mener 51 % af de ”ikke-praktiserende” kristne i undersøgelsen.

Rapporten ’The Great Disconnect’ om holdningen til mission kan fås via Barnas hjemmeside.

I gruppen af ”praktiserende kristne” (som i undersøgelsen er dem, der har været i kirke inden for den sidste måned og som erklærer, at troen er meget vigtig for dem) er mange slet ikke opmærksomme på missionsbefalingen.

– Der er tale om en stor forskel, siger Barna om analysen. ”Både ledere og kirkegængere må udforske, hvorfor denne forskel findes. Præster kunne dermed lære mere om, hvordan deres menigheder opfatter mission. Består deres deltagelse i mission i at give penge, bede, undervise, evangelisere eller noget andet?”
Blandt de kristne i undersøgelsen, som både kender og identificerer sig med missionsbefalingen, ser 61 procent mission som et mandat.

Hvad er mission?

Ifølge Barna-undersøgelsen mener 77% af kirkelederne, at det er vigtigere at udbrede evangeliet end at arbejde for retfærdighed (15%). Blandt dem, der identificerer sig som kristne, mener 43%, at det vigtigste er at udbrede evangeliet, mens 37% lægger mest vægt på at arbejde for retfærdighed.

Blandt pastorerne mener 88 procent, at det er vigtigere for missionen at styrke oprindelige sproggrupper end at udsende korttidsansatte (6 %).
Blandt lægfolk vil 46% ligesom pastorerne styrke de oprindelige grupper, mens 18 % vælger korttids-indsatser.
– 59 pocent af pastorerne, men kun 47 procent af lægfolket mener, at mission skal være ”globalt fokuseret”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Undersøgelsen blev offentliggjort på Barnas hjemmeside den 20. april.