Læger kæmper for ret til ikke at udføre assisteret selvmord

Seniorrådgiver Denise Harle leder ADF’s Center for Life.

En ny lov i Californien, som kræver, at læger skal deltage i eutanasi, bliver nu udfordret af en koalition af kristne i sundhedsvæsenet. De hævder, at loven strider mod både ytrings- og trosfriheden.

Loven, der er kendt under navnet SB 380, blev sidste år underskrevet af guvernør Gavin Newsom. Med denne lov forkortes ventetiden på ”dødelig medicin” fra 15 dage til 48 timer.

Reelt et krav til læger

Selv om lovteksten udtrykker, at læger ”ikke skal tvinges til at deltage” i lægeassisteret selvmord, er der reelt tale om et krav, mener modstanderne.

En læge, som er imod loven, skal nemlig ifølge lovteksten stadig skrive datoen for en patients anmodning om dødelig medicin i journalen og derpå overføre den ”med dokumentation” til en ”ny sundhedsfaglig person eller enhed”.

Dermed kræver loven, at alle læger – også dem, som ønsker at afvise aktiv dødshjælp af religiøse grunde – skal starte nedtællingen for en patients selvmord, hedder det i ankesagen.

CMDA versus Bonta

Advokater fra Alliance Defending Freedom vil føre sagen på vegne af kristne læger og tandlæger i foreningen Christian Medical & Dental Associations samt en kristen læge, Leslee Cochrane, ved en national domstol.

“Vore klienter ønsker at kunne leve i overensstemmelse med deres tro i deres lægefaglige arbejde, og det indebærer at værdsætte ethvert menneskeliv, som de har fået ansvar for.

Deltagelse i eller at skulle henvise en patient til lægeassisteret selvmord vil meget klart krænke deres samvittighed,” fastslår ADF’s seniorrådgiver, Denise Harle. Hun fortsætter:


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Ingen ansat i sundhedsvæsenet skal kunne tvinges til at handle imod deres religiøse overbevisning og medicinske etik, og delstaten Californien begår en fejl ved at tvinge dem på denne måde.”

Ankesagen ’Christian Medical & Dental Associations v. Bonta’ fastslår, at den nye lov ”kræver, at læger bliver delagtige i lovbefalede skridt, der fører en patient i retning af assisteret selvmord” ved at ”udføre mindst et at kravene for assisteret selvmord”.

Ifølge advokaterne vil over 90 procent af CMDA’s medlemmer ”hellere stoppe med at praktisere deres fag end tvinges til at deltage i assisteret selvmord eller andre handlinger, der strider mod deres samvittighed.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det fastslås også, at Leslee Cochrane “prøver at udleve sin kristne tro i sit sundhedsfaglige arbejde, og det indbefatter hans tro på, at menneskelivet er ukrænkeligt.”

Forfatningsstridig lov

Advokaterne i ADF mener også, at den nye lov er i modstrid med forfatningens First Amendment om tros- og ydtringsfrihed.
”Det ville krænke [Cochrane’s] samvittighed at skulle deltage i assisteret selvmord på nogen måde overhovedet,” hedder det i ankesagen.