Vær med til at fejre Udfordringen i jubilæumsåret!

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Måske har du lagt mærke til, at der på forsiden af Udfordringen står Årgang 50. Det er altså avisen jubilæums-årgang, vi er i gang med. Og det skal fejres.

For rigtig mange læsere har Udfordringen været en fast ven i næsten alle årene. Da Udfordringen kom frem, var det et nyt pust ind i mange kristnes liv. Avisen opstod nemlig samtidig med, at der var ungdomsoprør og hippiebevægelser, protestbevægelser, fri porno, fri abort og hash. Det var, som om verden var af lave. De gamle (kristne) normer blev nedbrudt.

Men så var der Udfordringen. En avis, som spejlede den nye tid og frimodigt viste, at kristendommen ikke handlede om stivnet religion, men om en relation til Jesus. Midt i den moralske nedtur opstod der også kristne fællesskaber, hjælpecentre for narkomaner og kristne protestbevægelser.

Og frem for alt kom mange kristne ud af deres lukkede miljøer og mødte almindelige mennesker med det, de troede på. Gennem den åndelige fornyelse, som fulgte med den karismatiske vækkelse, fik mange et nyt kald til at tjene Gud. Og når de oplevede de åndelige nådegaver i funktion, fik de frimodighed til at være deres tro bekendt.

Utroligt nok lever Udfordringen stadig…!

Ja, avisen har endda i mellemtiden udviklet sig fra traktatavis til månedsavis – og igen til ugeavis de sidste 36 år! Det er en stor velsignelse, at vi har dette bindeled mellem de mest aktive troende kristne i vores land – på tværs af kirkeretninger og andre opdelinger har troens folk stået sammen om denne fælles kristne avis.

Det vil vi gerne fejre resten af dette ”jubelår”.

Hvad er et jubelår

Gud påbød Moses at indføre et jubelår hvert 50. år. Hvert 7. år var der et særligt sabbatsår. Og efter 7 x 7 sabbatsår, var der et særligt jubelår. Det kan man læse om i 3. Mosebog kap. 25.

På forsoningsdagen i september skulle der blæses i vædderhorn ud over landet. Både jorden og daglejerne skulle frigives. Enhver skulle sættes fri til at vende tilbage til sin slægt og sit tidligere jordstykke. Gæld skulle eftergives. Jubelåret var et helligt år, hvor menneskene skulle frigøres fra den gæld og de forhold, de var havnet i.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi vil markere Udfordringens jubelår sådan:

Alle nuværende betalende læsere kan velsigne deres venner og bekendte med et års gratis abonnement på Udfordringen.
Jo længere, man har holdt Udfordringen, des flere abonnementer kan man give væk. (Se mere her!)

Alle, der på denne måde hjælper med at udbrede Udfordringen til nye læsere, deltager i lodtrækningen om en rejse til ISRAEL i 2023. (Nærmere oplysninger i et kommende nummer.)

Nye og gamle læsere opfordres til at fortælle, hvad avisen har betydet for jer. Skriv det kort og godt på en mail eller et brev. Vi bringer nogle af disse vidnesbyrd i avisen. Vi håber at kunne udgive en jubilæumsbog om Udfordringens spændende historie i efteråret.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi planlægger at fejre 50-året med en særlig dag, hvortil læserne kan tilmelde sig. Herom senere. Har du som læser andre idéer, så kom med dem!

Lad os gøre Udfordringens jubilæum til et fælles jubelår, hvor vi ikke bare mindes fortiden, men lukker op for Guds Hellige Ånd på ny.