Nyt materiale om trosfrihed til brug for græsrødder

Filip Buff Pedersen er politisk rådgiver i Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) har sammen med det nordiske netværk NORFORB lavet et online kursus, ’The Local Changemakers Course’, som kan hjælpe græsrødder i arbejdet med at sikre tros- og religionsfrihed.

Arbejdet med tros- og religionsfrihed er ikke kun i relevant i internationale fora som EU og FN, men også på græsrodsniveau, forklarer Filip Buff Pedersen, som er politisk rådgiver i CKU: ”Det er i lokalsamfund, hvor adgangen til sundhed, uddannelse og jobs bestemmes af om man har den ’rigtige’ tro eller overbevisning, eller endog om man kan leve i fred, deltage i lokaldemokratiet uden frygt for vold,” siger Filip Buff Pedersen.

Starter i lokalsamfundet

“Det at promovere og beskytte frihedsrettigheder starter i virkeligheden hjemme i familierne, mellem naboer og i lokalsamfund. Og derfor er det netop denne målgruppe, vi har haft for øje med disse kurser,” fortæller han. Det nye kursus er målrettet grupper og individer, som måske har begrænset eller slet intet forhåndskendskab til Menneskerettigheder og juridiske spørgsmål.

Materialet er allerede blevet testet af græsrødder i lande som Jordan, Indien, Nigeria og Tanzania, altså kontekster, hvor netop tros- og religionsfriheden er udfordret på forskellig vis. Alle kursusmaterialer kan downloades gratis på : https://www. forb-learning.org/changemakers. Kurset findes nu på arabisk, engelsk og fransk, men versioner på flere sprog følger.