Vicegeneralsekretær i Blå Kors Danmark 50 år

Lars Thidemann Jensen. Foto: Jens Peder Engedal

Lars Thidemann Jensen, der er vicegeneralsekretær i Blå Kors Danmark, fyldte 50 år onsdag den 18. maj 2022.

Lars Thidemann Jensen, der er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, har arbejdet med ledelse lige siden han blev færdig med sin kandidatuddannelse i 2002. Først som daglig leder for en mellemstor lokalradio i Aarhus, inden han i 2004 blev ansat som landsleder for Foreningen Agape.

I 2009 blev Lars Thidemann Jensen ansat som leder af døgninstitutionen Blå Kors Hjemmet Hobro, hvor hjemløse og mennesker med misbrugsproblemer kan bo og få hjælp. Et par år inden skiftet til Blå Kors påbegyndte han en diplomuddannelse i ledelse på ledelsesakademiet i Aarhus. Den uddannelse blev færdiggjort i 2012. Lars Thidemann Jensen har altid vægtet personlig og medmenneskelig ledelse højt og har desuden taget en MasterClass i psykologi i 2016.

I Blå Kors Danmark er Lars Thidemann Jensen kendt for sit store engagement både i organisationen og for at tale de udsattes og hjemløses sag. Det var derfor også et helt naturligt valg, da han i 2018 blev valgt ind i Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse som repræsentant for medarbejderne i Blå kors Danmark og i 2020 kom med i bestyrelsen for SBH (Sammenslutningen af Botilbud for Hjemløse).

I april 2021 rykkede Lars Thidemann Jensen sin arbejdsplads til Silkeborg for at overtage stillingen som vicegeneralsekretær i Blå Kors Danmark. Som vicegeneralsekretær i Blå Kors Danmark har Lars Thidemann Jensen det overordnede personaleansvar for alle 661 medarbejdere, og har som nogle af sine vigtigste funktioner at være med til at sikre gode forhold for medarbejdere og frivillige i Blå Kors, sikre faglig udvikling og kvalitet i hjælpearbejdet og sikre, at organisationen har en sund økonomi, så arbejdet med at hjælpe socialt udsatte i Danmark kan fortsætte og udvides.

Lars Thidemann Jensen bor i Aarhus med sin kone og har tre voksne børn. Familien har desuden to drenge i aflastning hver anden weekend.