Indre Mission henter ny økonomichef fra Brønderslev Kirke

Henrik Kristoffersen

Fra 1. september 2022 hedder IM’s økonomichef Henrik Kristoffersen.

Henrik Kristoffersen er uddannet både som revisor og kordegn. Han er nu daglig leder for Brønderslev Kirkes ansatte og har siden 1995 været kordegn og haft ansvaret for regnskab og personregistrering for et større antal sogne omkring Brønderslev. Han har undervist på den obligatoriske kordegneuddannelse, har i 12 år været bestyrelsesmedlem og de seneste 6 år formand for fagforeningen Danmarks Kordegneforening.

Desuden har han en fortid som sergent i Forsvaret. I IM bliver Henrik Kristoffersen ansvarlig for bevægelsens samlede budget og regnskab samt likviditetsstyring og ejendomsadministration. Desuden skal han være leder for Indre Missions økonomiafdeling og bliver en del af bevægelsens daglige ledelse.

Henrik Kristoffersen er 52 år og gift med Lisbeth, og de har begge været aktive i IM hele deres liv. De regner med at flytte tættere til hans nye arbejdsplads og deres to sønner, der bor i Aarhus-området. Henrik Kristoffersen afløser Bjarne Christensen, som fratrådte den 1. maj.