Den kristnes jobbeskrivelse

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

I Udfordringens og forlaget Scandinavias første år var der mange frivillige og lønningerne var lave, for alle opfattede deres job som en tjeneste for Gud. Vi var jo en del af Guds rige, og begejstringen gav den nødvendige energi. I et af avisens gamle numre fandt jeg denne humoristiske ”jobbeskrivelse” for livet som kristen:

Jobbeskrivelse for udvalgte i GUDS RIGE

Du er hermed kaldet til at være kristen

– Den ugentlige arbejdstid er 168 timer

– Du betaler selv for kaffe- og spisepauser

– Du har ferie med løn, men det forventes, at du under ferie står til rådighed.

– Du har 24 timers tilkaldevagt.

– Den endelige aflønning bliver efter din død, men du kan forvente enkelte à conto udbetalinger inden da. Størrelsen af sådanne ”velsignelser” fastsættes af arbejdsgiveren.

– Som en del af ’pensionsordningen’ vil der blive stillet fri bolig og transportmiddel tilrådighed i det hinsides.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det forventes, at du i arbejdstiden udfører arbejde som beskrevet i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangelierne. Praktisk manual findes i Apostlenes Gerninger. Virksomhedens profil og formål findes endvidere delvist beskrevet i en række breve fra tidligere funktionærer, der i virksomhedens start måtte tage stilling til en række procedurer. (Se under P for Paulus & Peter, under J for Johannes & Jakob, samt Judas, og i breve til tidligere ansatte, se under H for Hebræerbrevet).

Sidstnævnte breve fastlægger nye procedurer i forbindelse med en større omstukturering omkring år 30-33. Grundlæggeren formulerede virksomhedens motto som:

”Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen og Sønnen og Helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.” (opdateret version) Det forventes, at dette motto er udgangspunktet for enhver aktivitet. Vi ønsker dig velkommen i virksomheden og ser frem til samarbejdet. /Gud.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:En humoristisk påmindelse

Jobbeskrivelsen er selvfølgelig humoristisk ment, men også en reminder. For livet som kristen handler jo ikke blot om selv at blive velsignet. Vi er også ambassadører for Guds rige med vores liv. Vi er udsendt til særlige opgaver.

Vi er levende brikker i Guds store puslespil. Men hvis en brik ikke vil bruges, så fungerer det ikke. Ofte ser vi, at menigheder og kristne tjenester halter, fordi nogen er for passive og ikke gør det, de sagtens kunne.

De opgaver, vi betros, kan være små, som fx at give en hjælpende hånd. Men gennem de små opgaver testes vi. Hvis vi er tro i det små, får vi større opgaver og ansvar. (Matt 25,23) Vi vokser, når vi går i tro. Gud er nødt til at vide, om han kan regne med os. Også når det bliver svært.

Frem for alt er det en enorm gave, at vi må være Guds børn. Jesus kaldte også sine disciple for venner og brødre.
Det er dét, vi er kaldet til – så det gælder om at få pakken lukket op og brugt, så vi kan opleve Guds rige i praksis, og vi får meget mere ud af vores kristenliv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi ønsker hinanden en god sommerferie. Hvor vi slapper af, men også udnytter chancen for mere fællesskab med Gud og mennesker. Vi håber dette nummer må udfordre og inspirere dig til det!