Giv Gud en chance

Svend-Aage Nielsen
Midtkobbel 36
6340 Kruså

Jeg takker min Gud og Skaber i Himlen for mit barndomshjem, hvor jeg er opvokset med den kristne tro. Som 22-årig tog jeg imod Jesus Kristus som min personlige frelser.

Jeg synes, alle her i Danmark og i verden skal give Gud en chance. For Gud ser ned fra himlen med kærlige øjne på dem, som søger Ham. Og ingen som tror på Jesus skal blive til skamme. Men enhver som påkalder Jesu navn skal frelses, når de bekender deres synder. Men hvis mennesker siger, at de ikke har syndet, så lyver de over for Gud.

Der er ikke frelse i nogen anden, ja der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som de kan blive frelst ved. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, for Jesus er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Men mennesker er fortabte, hvis de ikke modtager Jesus som deres frelser. Herren ønsker, at mennesker når til omvendelse inden Jesu genkomst. Læs 1. Tim. kap. 4 om de sidste tiders frafald og 2. Tim. kap. 3 om ugudeligheden i de sidste tider. Se også 2. Pet. kap 3: Men Herrens dag kommer!