Respekt for livet

Linda Christensen
Åmosevej 11
3400 Hillerød

Hvordan er vi kommet helt derud, hvor vi tager livet af 40 raske, uskyldige, forsvarsløse menneskebørn hver dag? Tilgiv os Gud! Lad os bede om, at vi igen må se livet som en gave! Når der kan ske en ændring i U.S.A., så kan det også ske i Danmark.

Bed og tro!