Hasse Falk Jakobsen skal være præst i Københavns Frikirke

Hasse Falk Jakobsen er deltidsansat som vicegeneralsekretær i FrikirkeNet.

Hasse Falk Jakobsen ansættes fra 1.7.22 som præst i Københavns Frikirke i en halvtidsstilling.

Hasse er gift med Gitte og sammen har de 3 piger – Johanna, den yngste er stadig hjemmeboende. Familien har været en del af Københavns Frikirke siden August 2021. Hasse har arbejdet som præst i mere end 20 år og er endvidere deltids ansat som vicegeneralsekretær i Frikirkenet.

Med i nationalt tjenestefællesskab

Københavns Frikirke er en kirke i 3 lokationer og Hasse og familiens tilknytning er kirken på Frederiksberg, men han bliver en del af det tværgående præsteteam og vil være en gennemgående forkynder. Hasse får primært ansvaret for kirkens pastorale team og dermed området omkring fælleskaber, netværksgrupper, medvandring, discipelskab, bøn mv.

– Hasses lange erfaring i tjeneste og lederskab og hans hjerte for mennesker er en gave til vores kirke på alle måder og en god, sund og vigtig styrkelse af vores præsteteam, skriver Jacob Viftrup på vegne af lederrådet i Københavns Frikirke.

Københavns Frikirke holder blandt andet gudstjenester i denne bygning på Filippavej på Frederiksberg.

– Hasse er netop blevet akkrediteret som præst i vores apostolske netværk, og vi glæder os over at han bliver en del af vores nationale tjenestefælleskab, tilføjer Jacob Viftrup.

Indsættes 21. august

Hasse bliver officielt indsat som præst ved en gudstjeneste den 21. august kl. 10.30 på Frederiksberg.