Selma Lagerslöf som kristen forfatter

Mange kender nok den svenske forfatter Selma Lagerslöfs Kristuslegender eller nogle af dem. Skal man undersøge Lagerlöfs forhold til kristendommen, synes det oplagt at begynde dér.

Det gør Laura Håkansson, der har skrevet bogen ”Det nytter at elske. Et studiemateriale om kristendommen i Selma Lagerlöfs fortællinger” imidlertid ikke. Da bogen er en kort og let tilgængelig indføring, er der ikke plads til en gennemgang af andet end en lille del af Selma Lagerlöfs store forfatterskab. Men i stedet for ”Kristuslegender” har forfatteren valgt de to store værker ”Jerusalem” og ”Gösta Berglings Saga” og den mindre kendte roman ”Bandlyst” samt en række kortere fortællinger.

I ”Det nytter at elske” viser Laura Håkansson, hvordan Lagerlöfs forfatterskab er en skønlitterær og ofte implicit gengivelse af evangeliet.
Ifølge forfatteren er temaet i ”Jerusalem” at gå Guds vej. Hun skriver bl.a. i sin udlægning af romanen: ”I troen giver mennesket slip på sig selv og forlader sig på en højere autoritet. Netop fordi der i troen er en autoritet, der overtrumfer menneskets egenrådighed og egen autoritet, bliver det så afgørende, hvad mennesket tror om den Gud, der sætter fortegn for livstolkningen og livets indhold” (s. 35).

I sin gennemgang af ”Gösta Berglings Saga” påpeger Håkansson en interessant vinkel på talen om synd og skyld. Hun taler således om synden som ”en totalitet, mennesket ikke kan løfte sig selv ud af” (s. 55). Gennem syndserkendelsen befries mennesket dermed fra selvbebrejdelsen, da det må erkende, at det ikke synder ”fordi jeg er mig”, men ”fordi jeg er menneske”. Den tanke må man lige tygge lidt på.

Bogen er delt op således, at hvert værk behandles særskilt – begyndende med en gennemgang af værkets handling. Her lægges vægten på de temaer i værkerne, som senere gennemgås i en udlægning af værkerne. Til sidst er der et afsnit med ”Oplæg til samtale”.

I gennemgangen af de store romaner er gennemgangen af bøgerne delt op i flere afsnit. Denne opdeling er ideel. Skal man nemlig – som der lægges op til – bruge bogen i en litteraturkreds, kan man på den måde dele de store romaner op, så man kan bruge flere litteraturkredsmøder på én roman, uden af den grund at behøve at læse hele romanen på én gang og huske handlingen fra gang til gang.

”Det nytter at elske” er en øjenåbnende og fin indføring i et forfatterskab med kristne dybder, der kan findes, også der hvor de ikke er mest åbenlyse som i ”Kristuslegender”. Så det er bare at komme i gang.

Laura Håkansson: ”Det nytter at elske. Et studiemateriale om kristendommen i Selma Lagerlöfs fortællinger
104 sider. 119,95 kr.
Forlaget Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: