Tænketank vil styrke trosfrihed gennem udviklingsbistanden

Biskop Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift er ny formand i Tænketanken For Forfulgte Kristne.

Tænketanken for Forfulgte Kristne (TFFK) holdt årsmøde i Odense den 19. august, hvor de valgte ny formand – og opfordrede regeringen og Udenrigsministeriet til at fremme trosfrihed gennem dansk udviklingsbistand.

På Tænketankens årsmøde drøftede man undersøgelsen, ”Desk Review of Freedom of Religion & Belief and the Protection of Faith-based Minorities”, som er igangsat af udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S). I 2018 blev der i Udenrigsministeriet oprettet en enhed for religions- og trosfrihed. Der blev også afsat en årlig ramme på 5 mio. kroner til at støtte civilsamfundsprojekter, som fremmer og beskytter religions- og trosfrihed. Puljen administreres af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), hedder det i en pressemeddelelse fra TFFK.

Der er sket for lidt siden 2018

Siden 2018 har man arbejdet for at fremme religions- og trosfrihed i et eller andet omfang – men kun i 49 ud af 275 bistandsprogrammer og projekter. Af disse 49 er de 39 blevet finansieret via den årlige bevilling på 5 mio. kroner til CKU. Derfor opfordrer Tænketanken for Forfulgte Kristne regeringen og Udenrigsministeriet til et bredere engagement for at fremme retten til at tro og til ikke at tro, fx ved at igangsætte det fornødne læringsarbejde og opmuntre medarbejdere ude som hjemme til at inddrage religions- og trosfrihed på linje med øvrige menneskerettigheder.

Tænketanken opfordrer også civilsamfundsorganisationer med store bevillinger fra Danida til at være mere opmærksomme på retten til religions- og trosfrihed som en prioriteret rettighed i den danske udenrigs- og udviklingspolitik.

Endelig advarer tænketanken imod, at bevillingen på 5 mio. kroner til Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde står alene. Religions- og trosfrihed er en menneskerettighed på linje med og i samspil med andre menneskerettigheder og bør efter nærmere analyse inddrages i alle relevante projekter og programmer.