’DR vildleder folk i debatten om arbejdsmiljø og kvindelige præster’

”DR bruger Wiberg Pedersen, så hun stort set kun fremstår som en part i sagen, en tilhænger af kvindelige præster,” skriver Mikael Arendt Laursen.

I et åbent brev til DRs generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, DRs nyhedsdirektør, Sandy French, og lytternes og seernes redaktør i DR, Jesper Termansen, kritiserer Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier, i skarpe vendinger DR Nyheder for manipulerende og vildledende journalistik.

DR har i over en uge fortalt om arbejdsmiljøet i folkekirken gennem nyhedsindslag i radio og tv og artikler på dr.dk. Men desværre er DRs dækning præget af misforståelser og decideret elendig journalistik, skriver KLF, Kirke og Medier i et langt indlæg, som her bringes i uddrag.

Hemmelig paragraf imod kvinder i kirken?

Et omdrejningspunkt i DRs dækning er en såkaldt explainer, en mini-dokumentar, som har til formål at forklare historien bag nyheden. Men denne gang kører det af sporet for DR, mener KLF. DRs explainer med titlen ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?” fortæller blandt andet om en ”hemmeligholdt paragraf”, som giver menighedsråd ret til at ansætte en mandlig fremfor en kvindelig præst.

Explaineren antyder, at en meget særpræget form for ansættelsesprocedure gør det generelt svært for kvinder at arbejde i folkekirken. Men det er ikke tilfældet, fastslår KLF, Kirke og Medier.

”Menighedsråd må ikke fravælge en kordegn, organist, kirketjener, graver, kirke- og kulturmedarbejder og så videre, fordi vedkommende er kvinde. Det er kun præster. Explaineren vil med andre ord aldrig nogensinde være i stand til at svare dækkende på det spørgsmål, den stiller. Spørgsmålet gemmer ganske enkelt på nogle præmisser, der ikke er dækning for. Ingen redaktører med forståelse for folkekirken ville acceptere en artikel med en sådan vinkling,” skriver KLF.

Blander æbler og pærer

”… når DR i en explainer kobler arbejdsmiljøet i folkekirken sammen med en modstand med kvindelige præster, blandes æbler og pærer i en harsk journalistisk frugtsalat. Explaineren og DRs dækning kan ikke føre bevis for, at visse menigheders modstand mod kvindelige præster bruges til at legitimere grænseoverskridende, diskriminerende adfærd. Den kobling udebliver ganske enkelt.”

Ekspert eller part i sagen?

”I explaineren medvirker en ekspert: Else Marie Wiberg Pedersen, teolog og lektor i systematisk teologi ved Århus Universitet med speciale i køn og kirke og feministisk teologi. Man skulle umiddelbart tro, at hun var en relevant ekspert at have med. Men i DRs dækning kommer hun snarere til at stå som part fremfor ekspert.”

I det åbne brev forklarer KLF, at DR citerer fra 1. Korinterbrev kapitel 14. ”Senere siger journalisten: ”Man nævner to steder i Bibelen, der er nok flere…” Hvorefter Else Marie Wiberg Pedersen afbryder og siger: ”Nej, det er der ikke. Ellers ville de nævne dem.” Explaineren nævner for det første ikke, at det andet sted er fra 1. Timotheusbrev kapitel 2.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:DR tager altså Wiberg Pedersens svar for gode varer – og udfordrer ikke påstanden. ”Wiberg Pedersen er desuden citeret for at sige: ”Det er noget teologisk makværk at bruge Bibelen som begrundelse.” ”Man får indtryk af, at Wiberg Pedersens synspunkt flugter med DR Nyheders synspunkt, og derfor får udsagnet lov til at passere uimodsagt,” konkluderer KLF.

Eksperten Wiberg Pedersen får da også det sidste ord med citatet: ”Rækker man Fanden en lillefinger, tager han hele armen.” ”Man kan for det første spørge, om modstandere af kvindelige præster er fanden selv? Man kan dernæst spørge, om modstandere af kvindelige præster i overdreven grad udnytter en imødekommenhed? Men den største udfordring ved udsagnet er, at det blafrer i vinden, hvad Wiberg Pedersen egentlig mener? Det er op til fortolkning for seeren, som kunne være hjulpet med nogle velbegrundede opfølgende spørgsmål. DR bruger Wiberg Pedersen, så hun stort set kun fremstår som en part i sagen, en tilhænger af kvindelige præster, fremfor en ekspert, der grundigt og redeligt kan redegøre for begge synspunkters position. Hvis Wiberg Pedersen er part, skal den anden side kunne komme til orde.”

Manipulerende og tendentiøs

”Vi har bedt redaktøren på DRs Explainer-redaktion om et interview. Det har han nægtet at stille op til. Vi har kontaktet ledende medarbejdere i DR, men er blevet mødt af en mur af tavshed,” skriver KLF’s generalsekretær og slutter:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Derfor udtrykker KLF, Kirke & Medier en kraftig kritik af DR Nyheder på grund af explaineren ”Hvorfor kan folkekirken nægte at ansætte kvinder?” Den bygger videre på kollektive fordomme om folkekirken – som de måske også ser ud i DR – og er slet og ret manipulerende og tendentiøs. Det er milevidt fra det DR, som vi i KLF kender, respekterer og forsvarer,” slutter brevet fra KLF.

Man kan læse hele artiklen på KLF, Kirke og Mediers hjemmeside.