En invitation til at være Jesu lærlinge

Af Lars Lynge
It-specialist

For et stykke tid siden blev vi inviteret til fødselsdagsfest hos et vennepar. Det her vennepar er ny-danskere og kommer fra en helt anden kulturbaggrund end den danske. Så selvom de begge er højt uddannet og har gode stillinger, så var vi meget opmærksomme på, at vi måske skulle træde ind i et kulturelt rum, som er anderledes, end det vi er opvokset i.

Til festen var der flere familier, og de fleste havde samme kulturbaggrund som værtsparret. I begyndelse var vi alle samlet i køkken-alrummet. Der var en festlig stemning, alle hilste på hinanden, og i samme omgang blev der serveret fødselsdagskage. Men, da vi skulle til at finde en siddeplads, så var der en social norm som pludselig trådte meget tydeligt frem.

Den mandlige vært gik rundt og kaldte alle mændene ind i stuen. Kvinderne og børnene blev efterladt i køkken-alrummet, hvor de forblev under hele arrangementet. Her oplevede man en meget klar opdeling. Mændene i stuen, kvinder og børn i køkkenet.

For os var det et ukendt og et fremmedartet kulturelt rum. Men et rum, som er lidt tættere på den tid, som dagens bibeltekst udspiller sig i. Hvis vi ikke læser teksten med datidens briller, så kan vi misse en væsentlig pointe.

Maria brød med datidens normer, da hun satte sig ved Jesu fødder for at lade sig undervise. En position som ’lærling’ eller ’discipel’ var dengang kun for mænd. Foto: Still fra Jesus Film Project, The Gospel of Luke

Martha versus Maria

Jeg har ofte hørt dagens tekst udlagt som et skisma mellem den aktive Martha og den mere ”åndeligt” optagede Maria og nødvendigheden af begge ting. Det er bestemt et dominerende tema. Hvem kan ikke genkende den kirkelige ildsjæl Martha, der har travlt med at varte op og sørge for, at de kirkelige aktiviteter glider på bedste vis. Hvor vil kirken være uden en Martha, der løser dagligdagens opgaver, der sjældent påkalder sig de store overskrifter eller påskønnelse.

Samtidig er den mere åndeligt optagede og lyttende Maria heller ikke en ukendt størrelse. Hun eller han sidder på kirkebænken, lytter til Guds ord og søger åndelig næring.

Men teksten frembyder også et andet vigtigt hovedbudskab. Det budskab træder mere tydeligt frem, når man oplever de kulturelle normer, som vi oplevede hos vores nydanske venner.

Jesu lærling

Hvad var det, som gjorde Martha både bekymret og frustreret? Var det den arbejdsbyrde, hun havde? Ja, men det var måske også noget mere. Martha var måske ked af, at Maria krydsede en klar kulturel grænse og tog rollen, som ikke var tiltænkt en kvinde. Dengang var det kun unge mænd, som Jesu egne disciple, der kom i mesterlære hos en rabbi, og som i dette tilfælde hørte hjemme i stuen sammen med Jesus. Men Maria, hun ville være hos Jesus. Der står, at hun satte sig ved Herrens fødder. Det var ikke et udtryk for datidens idoldyrkelse. Maria tilbad ikke Jesus som en berømthed eller en slags moderne reality-stjerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nej, Maria ønskede at være en discipel af Jesus. Hun ville lære, så hun kunne lære andre om Guds rige. Og Jesus støtter hende og bekræfter hende i dette kald.

Den gode del

Dette her er ikke en tekst, der primært handler om kvinders rettigheder. Dette er ikke en politisk tale. Jesu værdsættelse af hvert eneste menneske er ikke baseret på abstrakte og moderne lighedsidealer, men på Guds grænseløse kærlighed til alle mennesker. Dagens hovedbudskab er: Jesus kalder alle mennesker til at være sine disciple. Det er den gode del. Det var det, som Maria valgte.

Vi kender ikke Martha og Marias videre skæbne efter Jesu opstandelse. Men der er en kirkelig tradition der peger på, at både Marta og Maria begge blev aktive evangelister sammen med deres bror Lazarus. Deres liv blev et eksempel til efterfølgelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus kalder i dagens tekst alle mennesker til at efterfølge ham, uanset om du er kvinde eller mand, høj eller lav, voksen eller barn, eller om du er dansker eller fra en anden kulturbaggrund.

Hvad med dig og mig? Følger vi Jesus?


Søndagens tekst: Luk. 10,38-42 

Jesus besøger Marta og Maria

8Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod Jerusalem.
Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Marta, tog imod dem i sit hjem. 39Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte.
40Marta var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus: „Herre, er du ligeglad med, at min søster har overladt alt arbejdet til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig.”
41„Kære Marta,” sagde Jesus, „du er rastløs og gør dig en masse bekymringer! 42Men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk