Hvordan skal vi forstå læren om fortabelsen?

Adjunkt Michael Agerbo Mørch

”Ordet fortabelse leder tankerne hen på kalkmalerierne i danske middelalderkirker, hvor drabelige scener udspilles, og små uhyggelige djævle piner mennesker med stikkende redskaber og luende ild. Hvem kan tro på den slags i dag?”

Sådan hedder det i oplægget til to temadage om fortabelsens mulighed, som holdes på Dansk Bibel-Institut i København og Menighedsfakultetet i Aarhus hhv. den 7. og den 14. oktober.

Jesus talte om det

– I nytestamentlig sammenhæng er det Jesus, der taler mest om fortabelse og Helvedes ild. Han er ellers kendt som en rar mand, der gør godt mod alle. Så

Lektor Morten Hørning Jensen

hvordan skal Jesu tale om fortabelse forstås? Er det en konkret fremtidig virkelighed? Eller skal det hele forstås som billedtale om det jordiske liv? Den slags spørgsmål deler vandene både i kirken, i Kristeligt Dagblad og på sociale medier. Man spørger, om fortabelsen er lige så konkret som frelsen? Eller om der snarere er tale om en evig død? Vil Gud i sin kærlighed til sidst frelse enhver? hedder det i oplægget.

Teologisk fællesprojekt

Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet tager udfordringen op og indbyder sammen med udgiverne af bogen ”Livets risiko

– Himmel og Helvede” til to tema- og debatdage om disse spørgsmål. Her vil forskellige

I bogen Livets risiko – Himmel og Helvede, belyser 14 forfattere deres syn på fortabelsen.

synspunkter fra kirkelige nøglepersoner komme til orde, og meninger brydes.
Adjunkt Michael Agerbo Mørch fra DBI og lektor Morten Hørning Jensen fra MF er indbydere og udtaler:

– Debatten om fortabelsens mulighed og eventuelle karakter er forståeligt nok ofte følelsesladet. Men det får også let den slagside, at de mere grundige teologiske overvejelser bag de forskellige positioner overdøves. Vi ønsker med temadagene at give plads til den grundige udfoldelse og den ærlige diskussion om nogle af de mest centrale spørgsmål i den kristne teologi. Vi tror, det vil gøre os alle klogere på egne og andres ståsteder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Programmer

Man kan se programmer for temadagene på DBI’s og MF’s hjemmesider. Dansk Bibel-Institut på Leifs-gade 33, 6. sal, København S og Menighedsfakultetet på Katrinebjergvej 75 i Aarhus er to selvstændige private teologiske uddannelsesinstitutter, der driver teologi på videnskabeligt niveau på et evangelisk luthersk trosgrundlag.