Soldatermissionen: ’Vi gør en forskel for dem, der gør en forskel for os’

Biskop Henrik Stubkjær fra Viborg Stift fortalte om sin egen soldatertid i Livgarden under Soldatermissionens årsmøde.

”Vi gør en forskel for dem, der gør en forskel for os”.

Sådan kan man sammenfatte en del af dagens samtaler, da Parolesalen på Skive kaserne i weekenden var spækket med soldatervenner. KFUM’s Soldatermission fejrede årsmøde lørdag midt i skyggen af Ukrainekrigen. Derfor var årsmødets hovedtema meget aktuelt, nemlig at fejre de første ti år, hvor udsendte soldaterveteraner har fået hjælp til livet, efter de er vendt hjem fra missioner ude i verden.

Veteraner får hjælp

Soldater ofrer sig selv for vores alles sikkerhed. Men hovedet kan slå klik, og familie- og parforhold hænger i en tynd tråd, når nogle krigsveteraner vender hjem efter at have været udsendt. KFUM’s Soldatermission står bag veteranfamilierne med tilbuddet SoldaterRekreation. Det blev fejret på KFUM’s Soldatermission Årsmøde, hvor 250 både purunge og ældgamle mødtes til stærkt fællesskab og fest.

I Egeris kirke spillede Prinsens Musikkorps, og missionens formand, provst Ole Rasmussen, prædikede om den barmhjertige samaritaner med budskabet om også at se den nødstedte veteran. Derefter rykkede årsmødet til kasernen, hvor eftermiddagen var bygget op som en TV-udsendelse med nyhedsværter, gæster i studiet og megen humor. Det var virkelig en herlig måde at få serveret formandsberetningen på.

”Der kommer flere værnepligtige, og der står en enorm respekt om KFUM’s Soldatermissions arbejde,” fortalte medlem af Forsvarsudvalget på Christiansborg, Mads Fuglede. ”Et godt soldaterliv stopper aldrig. Man er det ikke kun en periode af sit liv, men bærer det med sig som veteran”.

Veterangruppen er todelt

KFUM’s Soldatermission har 133 år på bagen med et kirkeligt arbejde i tjeneste for danske soldater. De sidste 10 år har SoldaterRekreationsarbejde for veteraner og deres pårørende fyldt godt i aktiviteterne. Og arbejdet retter sig mod to grupper. En mindre gruppe af de tidligere udsendte soldater har primært brug for menneskelig omsorg og samvær, for at få helet deres fysiske eller psykiske gener.

En anden gruppe er hårdere ramt. De har behov for behandling af de sår, de har pådraget sig både på krop og sjæl. Ved årsmødet i Skive fortalte Morten Aagaard lørdag eftermiddag om livet på samfundets skyggeside. I arbejdet som præst for alkoholikere, stofmisbrugere og psykisk syge møder han nogle af de problemstillinger, som tidligere udsendte veteraner kæmper med.

Det paradoksale ved den kristne kirke er, at den er til for dem, der ikke kommer der. Kirkens og Soldatermissionens selvstændige målsætning er at række ud over sig selv: samfundet bund. Lørdag aften spillede Prinsens Musikkorps med Lene Svendsen-Tune som solist. Bagefter fortalte biskop Henrik Stubkjær fra Viborg stift om sin egen soldatertid i Livgarden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Når vi står over for et ragnerok af ufred, standses vi af veteranerne, der valgte at blive ”næster” for de mennesker, de mødte i den internationale tjeneste. Vi kan ikke tage hele verden på vores skuldre, men vi kan tage det konkrete menneske,” udtrykte biskoppen det.

Forsvarsminister bakker op

”Ruslands invasion af Ukraine har ændret vores verdensbillede,” fortalte forsvarsminister Morten Bødskov i en hilsen ved årsmødet. ”Vi vil have øget fokus på missioner i nærområderne, og vi skal skabe de bedst mulige rammer for vores veteraner og deres familier.” ”KFUM Soldatermissions veteranindsats er et godt eksempel på, hvad der kan lade sig gøre, når en … aktør med jeres store erfaring og kæmpe engagement bliver en anerkendt og efterspurgt samarbejdspartner for både Forsvarsministeriet og Veterancentret. Det aftvinger en kæmpe respekt og vidner om, at Soldatermissionen har en kæmpe betydning for de danske soldater”, berettede forsvarsministeren.

PTSD rammer familier

Konflikterne i Eksjugoslavien i 1991 skabte en type soldater, vi ikke har set siden 1. verdenskrig: hjemvendte veteraner. Siden er de strømmet hjem fra Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Adenbugten, Mali, Libanon, Hormuz-strædet, Guinea-bugten og nu Baltikum.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Næsten 84.000 har været udsendt, og flere har været afsted flere gange, så der unikt er udsendt godt 35.000 soldater, skriver Forsvarsministeriets personalestyrelse. Det sætter sig spor – nogle gange rædselsfulde aftryk i sjælen. De har set ting, som menneskelivet har svært ved at tackle. Det kan give PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder. Men der er hjælp at finde.

Morten Aagaard talte om at være præst for socialt udsatte.

Særligt behov for hjælp

Veteranerne havde ydet en særlig indsats, og havde også brug for en særlig hjælp efter udsendelsen. Derfor oprettede Soldatermissionen det første SoldaterRekreationshjem i Holstebro i september 2012 og har i dag tilbud til veteraner i Aalborg, Høvelte, Varde og Fredericia. Alle ligger i umiddelbar tilknytning til et soldaterhjem. Det giver mulighed for at benytte de faciliteter og kompetencer, der allerede findes dér.

”Vi har ansat fagligt stærkt personale, som sammen med Forsvarets Veterancenters psykologer og socialrådgivere kan byde ind med kompetent hjælp til den enkelte veteran,” fortæller generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen.

”Veteranernes oplevelser kan også skabe komplikationer og opbrud i deres familier. Indimellem kan alle parter få brug for et alternativt, midlertidigt boligtilbud. Her byder KFUM’s SoldaterRekreation velkommen, og det kan være med til at give veteranerne struktur, ro og samtaler, så de finder balancen i livet igen”, fortæller generalsekretæren.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Soldater kender “Kuffen”

Under uddannelsen har de unge værnepligtige kontakt til KFUM’s Soldatermissionens 14 hjem – kaldet ”Kuffen”, hvor der fx bliver holdt velkomstfest og er en dagligstue i soldatertidens hverdag. Det har givet et solidt afsæt for at fortsætte samtalen, når soldaterne flere år senere kommer hjem fra missioner, med stærke oplevelser. Det gavner i flere generationer, hvis hele familien får hjælp.

KFUM’s SoldaterRekreation arbejder sammen med Veterancentret og de øvrige frivillige organisationer, der hjælper veteraner. Det står på et kristent grundlag med hånden og ånden. Der er fx aftensang og mulighed for forbøn. Men veteranerne får også tilbudt praktisk hjælp for eksempel med forholdet til kommunen eller sundhedssystemet.

”SoldaterRekreation ændrer noget for veteranerne,” fortæller Per Møller Henriksen. ”Det giver ro og tryghed at bo et sted, hvor de ved, at folk vil dem det godt. Selvom de også skal holde aftaler og være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, så giver det struktur, at der er noget, veteranerne skal op til hver dag”.

Soldaterhjemmene har hele vejen været et krydsfeltet mellem det militære og private liv som civil. Og veteranerne tager også venner, familie og kolleger med med til deres ”andet hjem”. Det giver et mentalt frirum, hvor de kan åbne mig, også med de ting, som ikke er nemme at tale om.

SoldaterRekreation arrangerer også familiearrangementer, sommerlejre, børnegrupper mm. for at imødekomme de behov, der kan spores ud i familierne i flere led. Det at have tid til at lytte er en god investering i en hel families liv.