Tre evangelier med guldkorn

Dette hæfte er ideelt til en studiegruppe og giver mest frugt i et fællesskab, hvor man sammen ser på spørgsmålene til bibelversene.

Selv om indholdet er enkelt, så rummer det kimen til aha-oplevelser. Det får deltagerne til at tænke over, hvad de tre små ord: tro, håb og kærlighed i virkeligheden betyder. Hvert ord har en dybde, som gør, at man må grave ned i Bibelen for at samle guldkornene op.

Og flere studiedeltagere kan sammen finde stof til at drøfte ikke bare Bibelens ord men også, hvad de betyder for os mennesker i praksis. Det giver grobund for fordybelse, refleksion, meningsfyldte samtaler og et møde med Herren Jesus Kristus.

Tro tager udgangspunkt i Markusevangeliet, Håb i Lukasevangeliet og Kærlighed i Johannesevangeliet. Inspirationen er fra Første Korintherbrev 13:13: ”Så bliver da Tro, håb, kærlighed, disse tre.” Afsnittet om tro er om, hvem man skal tro på; forskel på tro, tvivl og vantro; fører korset til vantro eller tro?

Håb er om, hvad vi håber på; fra håbløshed til håb; frygt og håb for fremtiden; og Jesu opstandelse – håbets anker. Kærlighedens omdrejningspunkt er Guds kærlighed til verden, kærlighedens frugt og meget mere om kærlighed. Som boganmelder har jeg også haft glæde af at studere indholdet for at lade mig inspirere til samtaler med andre.

Jakob Rahbek: Tro, Håb & Kærlighed – Et bibelstudiehæfte over tre evangelier. 48 sider. 30 kr. Lohse