Udviklingsministeren var frivillig i Spedalskheds- missionen

I anledning af sit 75 års jubilæum bringer Spedalskhedsmissionen et interview med Flemming Møller Mortensen (S).

Flemming Møller Mortensen

Søndag den 30. oktober fejrer Spedalskhedsmissionen deres 75 års jubilæum i Solvang Kirke, Kbh. S.

Efter gudstjeneste kl. 10.30 er der kirkefrokost, beretninger, festtale ved udviklingsministeren og andre indlæg. Det er gratis at deltage, skriver Spedalskhedsmissionen i sit nye jubilæumsmagasin. I samme blad kan man læse, at spedalskhedsorganisationerne i Norden nu vil arbejde tættere sammen, ligesom også det bredere internationale samarbejde bliver styrket.

Spedalskhedsmissionen har et program i Bangladesh med fokus på hospitalet i Nilphamari, og missionen har ansøgt CISU om midler til et projekt i samarbejde med Spedalskhedsmissionen i Indien.

Fra frivillig til udviklingsminister

Jubilæumsbladet fra Spedalskhedsmissionen.

I jubilæumsnummeret kan man læse en særlig hilsen fra udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), der selv har siddet i bestyrelsen for Spedalskhedsmissionen i 25 år fra 1992-2017.

Han fortæller samtidig, at han har arbejdet et halvt år som frivillig sygeplejerske på Spedalskhedshospitalet i Vadathorsulo i Sydindien.
Bladet indeholder desuden artikler skrevet af tre danske ægtepar, som gennem to årtier var med i arbejdet i Bangladesh, nemlig Tove og Iver Viftrup, Ruth og Jens Kristian Egedal samt Susanne og Jens Møller Pedersen.