Dommedags-perspektiv i islam og i kristendommen

Cand.theol. og nu fhv. biskop for Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard har gennem sit mangeårige, kirkelige virke haft en stadig dialog-orienteret interesse for kulturmødet mellem kristendommen og Islam. To sigende bogtitler: ”De fremmede har I altid hos jer” (1994) og ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?” (2004).

Nu kommer så en sprænglærd disputats, hvor forfatteren har gennemgået en lang række muslimske og kristne hjemmesider – med fokus på især frygt og glæde i dommedags-perspektiv; et studie, der understreger, at der er basis for både samtale og kritisk dialog. Og ikke er nogen statisk størrelse, men tværtimod nuancefyldt. Samtidsteologi, kalder Skovgaard det.

Den radikale forskel

Den radikale forskel på de to religioner ligger i, at mennesket i islam står alene ved Den yderste Dag, nøgent og forsvarsløst, mens kristendommen opererer med en frelser, en forsvarer. Hos den ene ligger frygten, hos den anden glæden og forventningen. Der åbnes hen ad vejen op for en række perspektiver; et af dem, som jeg finder specielt interessant, er spørgsmålet om en evt. udenlandsk indflydelse på danske/muslimske hjemmesider:

Steens Skovsgaard, fhv. biskop for Lolland-Falsters Stift.

”Er de muslimske udgivelser direkte inspireret eller afhængige af udenlandske teologi(er) og i så fald hvilke(n)? Det rejser samtidig spørgsmålet, om det er en generel tendens, at muslimsk teologisk forskning med mere ”moderne” holdninger til teologiske spørgsmål har vanskeligt ved at vinde gehør i almindelige muslimske kredse. Tilsyneladende vanskeligere end tilfældet er for de kristne teologer” (s. 282).

Modsætningsparret frygt/glæde er fint antydet på bogens omslag, som kunstneren Arne Haugen Sørensen står for, og hele fire registre afslutter afhandlingen: et emne- og et navneregister samt index over Bibel- og Koran-henvisninger. Meget nyttigt, hvorfor kippes med flaget.

Steen Skovsgaard: ”Mellem frygt og glæde – dommedag i islam og kristendom.”
336 sider. 400 kr. ProRex