Dansk Bibel-institut kan fejre 50 år med tillid til Bibelen og støtte til teologistuderende

I år kan Dansk Bibel-institut fejre 50-års jubilæum som læringsrum for teologistuderende, der ønsker et uddannelsessted, hvor troen på Guds ords autoritet er grundlaget for undervisningen.

I den anledning har man udgivet festskriftet ”Tillid, glæde og kærlighed”, hvor en række personer med tilknytning til DBI skriver om hver deres emne indenfor de tre hovedemner: Tillid til Bibelen, glæde over evangeliet og kærlighed til mennesker.

Tillid til Bibelen

Hoveddelen ”Tillid til Bibelen” består af fire kapitler, ét om det man i teologihistorien har kaldt de to bøger, ét om Bibelens ufejlbarlighed, et om GT´s relevans for den kristne menighed og ét om Bibelen som Kristusvidnesbyrd.

Her skal blot ses på ét af dem. I kapitlet ”Gud taler gennem to bøger: Skaberværket og Bibelen” viser Uffe Kronborg, hvordan Gud har åbenbaret sig både i naturen og i sit ord. Han taler om en sakramental naturforståelse, hvor man i naturen ser Guds væsen som kunstner og poet.

Sammen med den naturlige åbenbaring står den overnaturlige åbenbaring af Gud, som den møder os i Bibelen. Dette er ikke en ny tanke, men dukker op hos mange af kirkehistoriens store skikkelser fra oldkirkens Antonius den Store, Basilius af Cæsarea, Gregor af Nyssa, Johannes Cassian og Augustin over middelalderens Bernhard af Clairvaux og Thomas Aquinas til reformationstidens Martin Luther.

Glæde og anfægtelse

Anden hoveddel består af tre kapitler, hvor glæden i evangeliet, anfægtelsens udfordring og evangeliet i dansk og etiopisk perspektiv tages op. I kapitlet ”Når erfaringen udfordrer troen” opsætter Henrik Nymann Eriksen fem anfægtelsesområder: Når glæden og følelsen af Guds nærvær forsvinder, når Gud ikke griber ind, når man ikke oplever sejr over synden, når vi tvivler på Guds godhed i svære tider, og når vi stilles overfor svigt i menigheden.

For at kunne håndtere anfægtelsestider må man være sig bevidst om fire trosparadokser: Vi er på én gang retfærdige og syndere, vi står i en kamp mellem det gamle og det nye menneske, Guds rige er her allerede, men samtidig er det her endnu ikke i dets fylde, og vi har at gøre med en Gud, der både er skjult og åbenbaret.

Samtidig må vi lære at acceptere, at sådan er det. Vi skal hverken tro, at anfægtelsen gør os særlig fromme, eller at den er tegn på manglende tro; derinod er den påvirket af vores personlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kærligheden til det hele menneske

I tredje hoveddel ses der på kærligheden til det hele menneske, og hvad det betyder; der dykkes ned i Søren Kierkegaards værk ”Kierlighedens Gjerninger”, begreberne skyld og skam tages op, og endelig ses der på, hvordan vi kan formidle det glade budskab til børn og unge.

Ud over at man bliver opbygget, får man ved læsningen en indføring i, hvorfor DBI blev en virkelighed, og hvordan den gennem tiden er gået fra at være et støttende supplement til teologistudiet på Københavns Universitet til at være et godkendt selvstændigt BA- og masterstudie. Samtidig får man et grundigt indblik i, hvad der er DBI’s trosgrundlag.

”Tillid, glæde og kærlighed”: Forfattere: Ellen Lohdahl Pedersen, Carsten Elmelund Petersen og Børge Haahr Andersen (red.)
126 sider. 199,95 kr.
Dansk Bibel-institut


Artiklen fortsætter efter annoncen: