Guds pædagogik og min morgengymnastik

Af Maria Bræstrup Aaskov. Præst i Metodistkirken i Odense og projektleder i flere kirkelige sammenhænge.

Jeg er så absolut ikke et morgenmenneske – så når uret ringer, og jeg ved, det er tid at stå op, kræver det viljestyrke – hver dag! Sandheden er, at når jeg så er kommet op, går det jo meget godt.

Som mange andre har jeg (på gode dage) et lille ritual med lidt morgengymnastik – ikke noget bemærkelsesværdigt, der kræver opslag på Facebook. – Det kommer dog med her, da jeg har indset, det er en form for træning, som gør en forskel for mig på flere måder. Det hjælper mig til at strække mig længere, løfte mere, udholde meget. Det skal jeg komme tilbage til.

Jesus går lige på

Lige på! Jesus fremhæver Guds omvendte pædagogik – hvor han som i så mange andre tilfælde lader pointen står klarest for de umyndige, for barnlige sjæle, fremfor for de vise og forstandige, de kloge og begavede. Gud åbenbares i Jesus, Faderen fremtoner gennem Sønnen, og Jesus sætter fokus på, at det netop er Guds taktik at gøre det tydeligt for andre end for de mest oplagte i manges øjne. Guds intention er at gøre sig forståelig.

Af bibeltekstens sammenhæng fremgår det, at Jesus forinden har udsendt sine tolv disciple med gode råd, magt og myndighed. Efterfølgende rejste han selv rundt for at undervise og prædike i nærliggende byer. På få vers bevæger vi os fra den ene yderlighed til den anden.

Med ordvalgene i den autoriserede oversættelse fra 1992 omtales Jesus’ “veråb” i det foregående afsnit og efterfølgende Jesus’ “fryderåb” i denne søndags tekst – et tydelig skifte fra fordømmelse til begejstring. Jesus gør op med det, som bør være anderledes, som vi skal lære af, her og nu, og går videre. Jesus standser også op og dvæler ved det gode, det grundlæggende og minder os om det igen og igen. Jesus er et forbillede i både ord og handling.

Gode vaner og Guds hjælp

Jesus siger: ”Lær af mig, så skal I finde hvile for jeres sjæle – finde ro i sjælen”. Det gavner os at indse, når vi i os selv ikke kan mere, og give det over til Gud.

Kan man træne og blive i bedre form – for lettere at kunne klare byrders tyngde og vægt? Jesus nævner alle dem, som slider sig trætte og bærer tunge byrder – og så nævner han modsætningsforholdet. I Guds rige kan der kan være tale om en god byrde, som er let at bære. Vi bærer forskelligt med os – både helt fysisk, men særligt, når det gælder oplevelser på godt og ondt, glæder og bekymringer, medvind og modvind gennem livet.

Man taler om, at et menneske kan være robust – både hvad fysiske og psykiske kræfter og styrke angår. Vi er ikke alle lige robuste, det hverken kan eller skal vi være. Min egen erfaring, som hviler på et uvidenskabeligt grundlag, får mig til igen at fremhæve førnævnte morgenritual.

Jeg tror dog, der kan være noget om morgengymnastikken, det kan gavne os at træne, ikke at lade stå til, ikke at være ligeglad. I perioder kan det være, vi ikke magter andet end at strække os, og det kan også gøres langt mere ambitiøst end mine små øvelser. Dernæst tror jeg, det gavner os at indse, hvor vi er, når vi i os selv ikke kan mere, og så give det over til Gud.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud er med dig

Dele byrden og dermed også vægten. En kristen børnesang som snart har fulgt mig i 40 år lyder: ”Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig – der er intet umuligt for ham… Han er stærk når jeg er svag, hjælp mig…” Det er måske min barnlige naivitet, som følger mig, jeg kan dog vidne om, at denne tro gør en forskel i mit liv. Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig – må du også kende ham som din Gud og stærke far!

Jesus siger: ”Lær af mig, så skal I finde hvile for jeres sjæle – finde ro i sjælen”.

Må Gud give dig styrke til dagen og vejen, til livet. Og må der indfinde sig en fred og ro netop i følgeskabet med Jesus Kristus. Amen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Prædikentekst: Mat. 11, 25-30

Jesus indbyder de trætte og overbebyrdede

25 Derefter udbrød Jesus: „Jeg priser dig Far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge.

26 Ja, Far, det var din vilje, at det skulle være sådan.”

27 Så fortsatte han: „Alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske Far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer Faderen for, får også lov at kende ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:28 Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder – og jeg vil give jer hvile. 29Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen. 30Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk