Tilværelse og taknemmelighed

Her er et bud på, hvad taknemmelighed er og ikke er, prydet med enkle illustrationer. Eriksen starter med at indkredse, hvad det vil sige, fra et barn lærer at sige tak for en gave og så til den mere eksistentielle betydning af begrebet taknemmelighed. Kan man lære eller opøve det, og hvad skal der i så fald til? Eriksen skriver også om holdninger bag utaknemmelighed.

Tre trin i at takke

Tre afsnit afspejler det almindelige taksigelsesritual: Se op, giv hånd, sig tak. Her er også gode råd om, hvordan man bliver et taknemmeligt menneske. Til sidst stof til eftertanke, historien bag illustrationerne samt en tak fra forfatteren! På den ene side virker det enkelt at sige tak – især som et led i almen opdragelse og høflighed – og så alligevel er det ikke så enkelt med taknemmelighed.

Eriksen har en lidt filosofisk tilgang, da tak og taknemmelighed ikke er helt det samme, – heller ikke taknemmelighed og tilfredshed eller lykke. Tak kan være en del af et godt ritual og en bevidsthed om ”tilværelsens gavekarakter.” Eriksen skriver: ”Taknemmelighed er ikke først og fremmest en følelse, men en dyd”. Han beskriver forskning i taknemmelighed bl.a. i ”positiv psykologi”, som dækker over skjulte teologiske forudsætninger.

Tanker om tak og taknemmelighed

Eriksen inddrager Bibelen, Søren Kierkegaard, Søren Ulrik Thomsen og andre litterater såvel som børnelitteratur for at indkredse, hvad det vil sige at være taknemmelig. Det sker ud fra forfatterens egne erfaringer i håbet om, at det også kan byde på opbyggeligt materiale til læseren.

Tro, taknemmelighed og lovsang hører sammen, men taknemmelighed kan ikke tilegnes så kontant som andre færdigheder. Det er snarere en vedvarende udvikling på livets vej. Det er spændende læsning og giver godt stof til eftertanke uden grydeklare svar på, hvad taknemmelighed er.

Dog får jeg som boganmelder indtryk af, at taknemmelighed mest af alt er en livsholdning, og det kan give anledning til refleksion hos læseren bl.a. med afsnittet ”Åndelige Vaner” og Pray as you go App (kun eng.). Bogen er en fin indgang til at drage på rejse ind i taknemmelighedens land og vejen til Gud. Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen har også skrevet Gæstfrihed og Tålmodighed.

Niels Nymann Eriksen: Taknemmelighed – Hjertets hukommelse,
illustr. Nargiz Galib Andersen.

143 sider. 270 kr.
I-bog (online, privat) 216 kr.
Akademisk Forlag