17 forskellige interviews viser diversiteten i klosterlivet

Journalist Malene Fenger-Grøndahl har i bogen ”Kaldet til kærlighed” samlet 17 interviews med klosterflok af forskellig observans. Den er på over 600 sider, og de interviewede er både folk i danske klostre og danskere i udenlandske klostre.

I bogen stifter man bekendtskab med tre forskellige typer katolske klosterflok: De kontemplative, de aktive og medlemmer af sekularordener. De såkaldte kontemplative er dem, der bor i klostre, og hvis primære kald er bønnen.

De aktive bor i klostre eller ordenshuse og har forskelligt udadrettet arbejde ofte udenfor klostret, mens medlemmer af sekularordener er lægfolk, både enlige og ægtefolk, der er tilknyttet en orden eller et kloster, men lever et almindeligt borgerligt liv udenfor klostret.

Diversitet og forskellighed

De 17 interviews er meget forskellige og viser diversiteten i klosterlivet, og hvor forskellige de mennesker, der føler sig kaldet til klosterlivet, er. Interviewene er af svingende åndelig kvalitet. Nogle af dem går ikke så dybt som andre. Således levnes der lige rigelig plads til at beskrive, hvordan nonnerne og munkene bor, hvad de arbejder med, og hvad de spiser.

Malene Fenger-Grøndahl er journalist, forfatter og foredragsholder og er som voksen konverteret til katolicismen. Hun har skrevet og bidraget til en række bøger for både børn og voksne om emner som flygtninge, etniske minoriteter og kristendom.

I sig selv kan det stille en del nysgerrighed, men bliver lidt kedeligt i længden. Her kunne der fint være skåret lidt i teksten, hvilket for øvrigt også ville have gjort en meget tyk bog mere handy.

Autenticitet gør indtryk

Andre interviews har stor åndelig dybde og visdom. Det gælder f.eks. interviewet med Daniel Nørgaard, der først uddannede sig til katolsk præst og virkede som sådan, men derefter valgte at indtræde i jesuiterordenen, en orden med rødder tilbage til 1539.

Daniel fortæller åbent og ærligt om sine åndelige kampe, og hvordan han derigennem har mødt Gud. Han skriver bl.a.: ”Vi er skrøbelige kar, og jo mere, jeg bliver klar over, at det er på trods af mig selv og min svaghed, at jeg stadig er præst, desto tydeligere bliver Guds kraft for mig” (s. 307). Og han fortsætter: ”Gud har ikke vist sig i min succes, hvor jeg har virket som en dygtig og god præst. Det er ikke dér, Gud er stærkest; det er i min svaghed” (s. 309).

Også i interviewet med søster Gertrud, en 90-årig benediktinernonne, ser man, hvordan et liv i Guds nærhed gør mennesker autentiske og fører dem ind i en sand og sund ydmyghed og nøgternhed. På spørgsmålet, om hun frygter døden, svarer hun således: ”Lidt bange er jeg da. Og man må godt være bange for at dø; det var Jesus også, og jeg skal ikke gøre det bedre end Jesus” (s. 125). Man fornemmer en afklarethed og en hvile i troen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen giver et fint ydre såvel som indre indblik i, hvad klosterlivet indebærer.

Malene Fenger-Grøndahl:
Kaldet til kærlighed – En bog om katolsk ordens- og klosterliv i dag
626 sider. 295 kr.
Katolsk Forlag