’Beskyt kirken mod ændringer’

Medlem af Kirkeudvalget for LA:

Katrine Daggaard er nyvalgt medlem af kirkeudvalget i Folketinget for Liberal Alliance. Hun vil bruge 2023 til at komme godt ind i det parlamentariske arbejde – også i kirkeudvalget.

– Jeg er ikke tilhænger af, at Folkekirken skal “følge med tiden”, men derimod at den skal være et rum fri af politik og tidsånd, hvor tro og fordybelse og dannelse er i fokus”, siger Katrine Daggaard.

”Jeg forventer at holde en masse møder og udbygge mit kirkelige netværk for at få en større indsigt i dens struktur og arbejde”, fortæller hun.

Et rum fri af politik

”Jeg drømmer om at beskytte folkekirken imod politiske ideologier, som ønsker at ændre folkekirken. Jeg er ikke tilhænger af, at Folkekirken skal “følge med tiden”, men derimod at den skal være et rum, fri af politik og tidsånd, hvor tro og fordybelse og dannelse er i fokus”, fortæller Katrine Daggaard til Udfordringen.

”Min drøm er, at folkekirken kommer til at spille en større rolle ift at afhjælpe den rodløshed og mistrivsel, vores borgere oplever. Mange partier taler om gratis psykologhjælp til alle. Her mener jeg, at sjælesamtalerne i mange tilfælde er et langt bedre forslag”, fortæller hun.

Mere omsorg og mindre kontrol

”Jeg drømmer om, at vores borgere tager og får lov til at tage et større ansvar for deres eget liv. At vi får gjort helt almindelige, velfungerende borgere langt friere af systemet, og hvor de, der af forskellige grunde har brug for hjælp, får en langt bedre hjælp og retssikkerhed.

Jeg ønsker et samfund med større fokus på ægte omsorg og derved også mindre formynderi og kontrol”, slutter det nye folketingsmedlem i Kirkeudvalget for Liberal Alliance, Katrine Daggaard.