Godt nytår – når Gud er med

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Nu står vi foran et nyt år, og som verden ser ud kan der næsten ske hvad som helst i 2023. Næsten. For Gud har en finger med i spillet. Alt vil føre frem til det, der er forudsagt i Bibelen.

I Bibelen er der gang på gang forudsigelser af, hvad der senere skal ske, eller hvordan det skal gå med en person, en slægt eller et land.

Det er noget helt unikt for Bibelen. Koranen indeholder ikke den slags forudsigelser, og de andre religioners ”hellige” skrifter heller ikke. Men Bibelen er fyldt af dem. Over 500 gange profeteres om noget, som skal ske.
Det utrolige er, at hvis man grundigt efterforsker, hvad der er profeteret, og hvad der er sket, så er de allerfleste profetier i historiens løb blevet opfyldt.

Endnu venter de sidste profetier på at blive opfyldt i verdenhistoriens allersidste kapitel. Meget tyder på, at det er i vores tid, det sker.

Profetierne taler også om et tusindårsrige, hvor Satan og det onde skal sættes ud af spil. Jesus skal regere, og verden skal endeligt opleve en harmonisk tidsalder.

Ligesom ugen er opdelt i 7 dage med en helligdag, påbød Gud Moses, at hvert syvende år skulle være et sabbatsår, og efter 7 x 7 år skulle man holde et jubelår det 50. år.
Det er nærliggende at forestille sig, at vi efter de ca. 6000 år, som mennesket har levet på jorden ifølge Bibelens tidsregning, nu skal opleve dette 7. årtusinde – tusindårsriget.

Før det sker, vil verden gøre oprør imod Guds love – og det er jo allerede i fuld gang. Løgnen vil føre mange mennesker vild, så de tror, at de arbejder for det gode, mens de i virkeligheden er forblændet og helt på afveje.

Men det chokerende er, at det ikke kun er ateister, der vil gøre oprør imod kristendommen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selv indenfor kirken vil løgnagtige teologier og filosofier føre mange væk fra det oprindelige evangelium. For en del af kirken vil være mere optaget af at tilpasse kristendommen til verden end modsat. Som jeg skrev i en leder for nylig, vil kirken blive mere forelsket i verden end i Jesus. Vi ser det allerede. Og ikke blot i de gamle kirkesamfund, men også i de evangeliske og karismatiske kredse. Blandt os.

For eksempel læser mange troende kristne i dag kritikløst bøger, hvis teologi ligger tæt op ad den gnostisisme, som Paulus, Johannes og de andre første apostle måtte kæmpe imod. Disse moderne forfattere fremstiller evangeliet på en forskruet måde, hvor Jesus reduceres til en guru, som blot havde stor indsigt, men ikke var Guds søn. De rokker ved de bibelske grundsandheder, så mennesker efter at have læst disse velformulerede bøger tror, at de har opnået en højere åndelig indsigt, mens de i virkeligheden har mistet den frelsende tro på Jesus Kristus.

Dette frafald i den sidste tid er forudsagt i Bibelen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor er det afgørende, at vi holder fast ved den ægte kristne tro og den tætte relation til Jesus, uanset om det er populært. For midt i alt dette vil de troende blive bortrykket, før dommen kommer over jorden og dens folk.
De frafaldne ”kristne” bliver derimod ladt tilbage i de syv år, hvor Antikrist regerer, før Kristus fjerner denne onde hersker og gennemfører tusindårsriget.

Lad os derfor være åndeligt vågne og ikke forspilde frelsen! Lad os holde os tæt til Gud. For Jesus har lovet, at Han gennem alle de store verdensbegivenheder også vil have omsorg for hvert enkelt menneske, som tror på Ham og beder om hjælp og beskyttelse.