Essays til debat om køn og identitet

Endnu en bog om køn og identitet udgives under titlen: ”Frimodig – Kvinde, identitet og tjeneste i bibelsk lys”. Fem kvinder og en mand leverer i bogen essays og mere teoretiske kapitler, som skal belyse komplementarismen, der er det fælles grundlag for skribenterne.

Helt kort går komplementarismen ud på, at mennesket er skabt i Guds billede som mand og kvinde, der har en gudgiven rollefordeling imellem sig. Manden komplementeres af kvinden og visa versa. De er ligeværdige, fordi de ind for Gud begge behøver frelsen og er elsket, villet og skabt af Gud. Men netop fordi Gud skabte mennesket som mand og kvinde, er de ikke skabt ens eller med samme opgave.

Manden er ”hoved”

Paulus’ syn på familie, tjenesteområder i menigheden og kvindens underordnede rolle i forhold til manden tager bogens forfattere grundigt fat omkring. For hvad vil det sige, at manden er hoved for kvinden, spørger de alle sammen. Og er det ikke bare gammeldags mandschauvinisme, når Paulus skriver i Efeserbrevets kapitel 5 vers 24:

Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Eller i 1.Tim. 2.11: En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.

De argumenterer for det synspunkt, at selvom det nok er politisk ukorrekt at holde fast i en bibeltro læsning, så giver det stadig god mening. Vi skal ikke bare springe sådanne citater over eller henlægge dem som tilhørende en anden tid og derfor værende irrelevante for os i dag. I stedet skal vi netop gå i dybden med vores forståelse i jagten på de guddommelige principper, som bærer Guds velsignelse med sig.

Blandt bibeltro kristne har det længe været fremhævet, at der netop ikke er tale om mandschauvinisme, da respekten og hensynet vender begge veje – altså skal manden elske kvinden, sørge for hende og i det hele taget optræde som Kristus gjorde over for manden.

Kontroversielt og forældet eller bare bibeltro?

Men forfatterne til denne bog holder også fast ved, at der er en rollefordeling både i ægteskabet og i menigheden, hvor mænd er ledere (lærere og hyrder), mens kvinden er skabt som ”hjælper” for manden. I en moderne kontekst kan alene tanken om, at ens køn har betydning for hvilken status, stilling og funktion, man kan have i relation til andre mennesker, vække voldsomme følelser.

Det er forfatterne meget godt klar over, og de gør sig derfor også umage med at forklare, at det er en moderne fejltolkning, hvis man fx forstår begrebet ”hoved” som et udtryk for intelligens, eller hvis man opfatter buddet om ”stilhed”, som et altomfattende forbud imod at kvinder må sige noget i menighedssammenhæng.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og det er noget af det gode, der kommer af at tage livtag med de svære passager i Guds ord, mens man bevarer respekten for, at det er Guds ord og derfor har autoritet, uanset hvor meget det skurrer imod et moderne livs- og menneskesyn. Det er således befriende, at det kontroversielle ikke blot henlægges i tabu. Når det er sagt, er der stadig sprængfarlige synspunkter, som forfatterne ikke finder anledning til at moderere.

Fx er de helt enige i, at kvinder ikke kan være menighedsledere, prædikanter eller bibellærere – eller dvs. de kan godt undervise, blot ikke voksne kristne mænd. Der er – også iblandt bibeltro – delte meninger om dette spørgsmål. Og det er velkendt, at det især i nogle kirkesamfund giver anledning til voldsomme kontroverser, når der ansættes kvindelige præster og modsat, når de fravælges alene på baggrund af deres køn.

Det springende punkt bliver om konteksten – altså den samtid, hvori Paulus og andre udtaler sig – gør, at det ikke længere kan appliceres direkte i en nutidig kirkelig sammenhæng. Det mener forfatterne imidlertid ikke, og derfor vil de nok blive opfattet som kontroversielle og gammeldags eller bare bibeltro, afhængig af læserens egen observans.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Uanset, bliver læseren under alle omstændigheder klogere på, hvordan man som kvinde kan forholde sig til sin rolle i forhold til mænd og kirke.

Mathilde Bech Braüner og Lars Malmgaard Jensen (red.): Frimodig – Kvinde, Identitet og Tjeneste i Bibelsk Lys.
144 sider. 149,95 kr. LogosMedia