Hjælp til veteraner og pårørende

Biskopperne vil yde sjælesorg både til veteraner og deres pårørende. Dette er det nyeste billede, der er af de 10 biskopper i Folkekirken, selvom Peter Fischer-Møller fra Roskilde Stift er stoppet og Tine Lindhardt (helt til højre) var med for sidste gang, inden hun stopper i Odense Stift.

Ved bispemødet 2.-5. januar drøftede biskopperne det nyere projekt Folkekirke og Forsvar, hvor man vil støtte folkekirkens præster, kirkeligt ansatte og menighedsråd i arbejdet med veteraner og deres pårørende.

– Folkekirke og Forsvar har en ambition om at få civilsamfundet, offentlige (fx skoler) og private aktører til at indgå i et samarbejde om at udvikle innovative og langsigtede sociale løsninger på en kollektiv samfundsmæssig opgave, skriver biskopperne.

Behovet for Folkekirke og Forsvar er opstået, da værnspræsterne vil prioritere den nødvendige opgave over for veteraner og deres familier. Desuden er det nødvendigt at klæde præster, kirkefunktionærer og menigheder på, da de færreste i dag har et kendskab til Forsvaret.
Vigtigt at tage alvorligt En af de samarbejdspartnere, som Forsvaret allerede har et aktivt samarbejde med, er KFUM’s Soldatermission.

– Vi synes, det er en rigtig god idé, siger provst og formand Ole Rasmussen.

– Det er dejligt, at Folkekirken tager opgaven om at værne om vores veteraner alvorligt, fordi de i den grad har brug for hjælp, også fra en kirkelig side.

– Det er fint, der er præster med ude på udsendelser, men opsamlingsarbejdet har også brug for kirkens tilknytning, mener han. KFUM’s Soldatermission har stået med soldaterrekreationsarbejdet gennem ti år.

– Vi ser det ikke som en konkurrent, men en mulighed for at udvide tilbuddet.
Biskopperne støtter det videre arbejde, såfremt organisationsformen ændres til et projekt, der kan varetages af hærprovstens embede.