Ny Aglow på Sydhavsøerne

På billedet ses blandt andre gruppens mentor, P. Martin Bergsøe.

– Efter ca. 20 år, hvor Aglow-møder ikke har fundet sted på Lolland-Falster, havde vi det første møde i starten af januar i Nykøbing Falster, oplyser Teresa Starzynski.

Hun fortæller om baggrunden:

– Efter en profeti og efterfølgende bøn i Aglow-regi først i 2022 om, at de indtørrede Aglow-brønde igen skulle lukkes op og flyde med levende vand, er denne profeti gået i opfyldelse på Lolland-Falster, hvor der ikke har været nogen Aglow-grupper siden omkring årtusindeskiftet. Uafhængig af hinanden og uden at vide, at der var profeteret sådan, har en lille gruppe på fem kvinder fra forskellige kirkesamfund gennem ½-1 års tid hørt Gud tale i deres hjerter om at starte Aglow op igen. Disse kvinder fandt hinanden, og efter mange møder og bønner både individuelt og sammen var vi klar til at starte op i begyndelsen af januar måned 2023, og vi har nu holdt vores første Aglow-møde.

Ung ledelse

På dette møde delte Anne-Lise Jørgensen sit vidnesbyrd. Hun var formand i den tidligere lokale Aglow-gruppe på Lolland-Falster og nu formand for Aglowgruppen i Tarm. Taler denne første dag var Inger Porsen, som er national formand for Aglow. Hun talte om, hvor vigtigt det er, at kvinder lytter og hører Guds kald, så Han kan bruge os lige som Jesu moder Maria, da hun sagde JA til at bære og føde Jesus ind i denne verden.
Flere skriftsteder blev nævnt under indsættelsen af den lokale ledelse, bl.a. fra Esajas 32,15.

– Vi har lagt vægt på, at gruppen på Sydhavsøerne skulle bestå af en ung entusiastisk ledelse med hjælp fra nogle lidt ældre. Vi ønskede blot at se ”vandet langsomt pible frem,” forstået på den måde, at hvis blot 15-20 kvinder kom til vores første møde, ville det være en succes.

Teresa Starzynski har været med til at starte Aglow Sydhavsøerne.

41 kvinder sluttede op

– Derfor var vi fuldstændig overvældet, da over 30 kvinder meldte sig til, og på dagen var vi 41 kvinder! Både unge, ældre og gamle. Det viser, at der er et stort behov for, at vi som kristne kvinder kan mødes og snakke sammen og høre Guds Ord delt i mellem os, siger Teresa Starzynski.

Der blev planlagt to møder, hhv. den 11. februar og den 11. marts, hvor forfatter Birgitte Steffensen-Thomasen taler. Møderne holdes i Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nykøbing F. fra kl. 11.30-14.