Dansk Oase siger nej til yoga på Sommeroase

Dansk Oase vil ikke længere acceptere yoga på SommerOase. Det fremgår af en meddelelse fra lederskabet på Oases hjemmeside. 

 

Udmeldingen kommer efter at der har været debat i bl.a. Udfordringen og på facebook om det rimelige i, at der er indlagt to yoga-afdelinger på Børne&Unge Oases påskelejr “Natur Tro” i 2023.

Udfordringen bragte i uge 10 en kronik af Anne Manning Pedersen, der er født i Indien. Her i fortalte hun om det religiøse indhold i yoga.

Herefter fulgte i uge 11 et modindlæg af yoga-instruktør Rie Skårhøj, som tidligere har været med i Dansk Oases ledelse, og som har grundlagt CrossYoga, hvilket er blevet anbefalet i en video af den tidligere formand og generalsekretær Ruben Dalsgaard. I artiklen redegjorde Rie Skårhøj for, at yoga ikke var okkult efter hendes mening.

Endelig bragte Udfordringen et svar i form af en kronik af Dansk Oases tidligere formand, sognepræst Stig Christensen, hvor i han tog kraftigt afstand fra yoga og fortalte om sine egne oplevelser med at dyrke yoga som yngre. Og om at blive udfriet ved en eksorcisme.

Desuden har flere læserbrevs-skribenter udtalt sig for og imod i avisen. Og den fri debat er fortsat på facebook.

Fra forskellig side er der også sket henvendelser til Dansk Oases lederskab, og efter en drøftelse kom generalsekretær Keld Dahlmann med denne udtalelse sidst på ugen:


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

CROSSYOGA OG DANSK OASE – EN KOMMENTAR

Keld Dahlmann er generalsekretær for Dansk Oase.

Debatten omkring CrossYoga er blusset op igen de seneste uger. Mest på de sociale medier. Derudover har vi fået nogle henvendelser fra personer i vores bevægelse, der giver udtryk for deres ærlige bekymring. Tak for jeres henvendelser. Det gør altid indtryk på os, når mennesker, der hører hjemme i Oasebevægelsen, udtrykker undren eller utryghed. Jeg indgår gerne i dialog med konstruktive henvendelser, men jeg kommer ikke til at bidrage til en debatkultur, hvor navngivne personers motiver beklikkes. Jeg vil tilstræbe at omtale andre på en måde, så de kan genkende sig selv. Særligt når vi er uenige.

Det er min oplevelse, at der debatteres flere forskellige spørgsmål:


Artiklen fortsætter efter annoncen:1. Kan kristne gå til yoga?

At bekende Jesus som Herre er uforeneligt med at dyrke yoga som en hinduistisk praksis. I menighederne er der medlemmer, som i deres åndelige søgen gennem yoga åbnede sig for destruktive kræfter og i mødet med Jesus, oplevede befrielse fra disse. Der er også medlemmer, der går til pilates og yoga i den lokale gymnastikforening, og oplever det totalt areligiøst. Allerede i den tidlige kirke var der spændinger mellem kristne om, hvorvidt man kunne bruge elementer fra sin ikke-kristne kultur i sit liv som kristen. Et godt eksempel fra Ny Testamente er konflikter om, hvad man med god samvittighed kan spise. (Se Rom 14 og 1. Kor 8) For nogle troende mindede afgudsofferkød om deres hedenske fortid med de romerske afguder, og de holdt sig helt fra det. For andre var det blot kød, der kunne spises. Pauli vejledning til menighederne var, at lade den enkeltes samvittighed råde og tage hensyn til den svages samvittighed. At rumme samvittighedsfriheden var ikke altid let dengang, og det er det heller ikke i dag. Luther skrev en vejledning om dette i sit skrift “Om et kristent menneskes frihed”, hvor han sammenholder, at et kristent menneske på en gang er bundet og fri. Den har ofte været en hjælp for mig, når jeg har stået med disse samvittighedsspørgsmål.

2. Kan man bruge yoga i kristen mission?

Kirken har gennem hele sin historie givet lokale ikke-kristne praksisser og traditioner en ny brug og betydning under Jesu Kristi herredømme netop for at kunne forkynde evangeliet relevant i forskellige kulturer og folkegrupper. Mange i vesten, der er optaget af kroppen og søger ro i sindet, vil ofte opsøge yoga, og det er intentionen med CrossYoga at møde denne længsel på et klart kristent grundlag, hvor Jesus Kristus, bibellæsninger og bøn er i centrum. Er der en risiko for, at det opfattes som en blåstempling af hinduistisk yoga? Det kan man ikke udelukke, og i mission vil man ofte stå i den slags dilemmaer. Vi har i menighederne personer som er kommet til tro på Jesus og blevet døbt ved at møde evangeliet gennem CrossYoga.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du kan læse mere om det teologiske grundlag bag CrossYoga her: https://www.crossyoga.org/dk/teologisk-fundament

Jeg anbefaler også denne artikel, hvor Ole Skjerbæk Madsen medvirker https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/eksperter-spiritualitet-kan-ikke-saettes-paa-formel

3. Er der plads til CrossYoga i DanskOase?

Menigheder og præster i Oasebevægelsen er selvstændige og må i frihed under ansvar selv vurdere, om CrossYoga er relevant i deres kontekst. CrossYoga er en selvstændig organisation og der er ikke noget partnerskab eller indgået aftaler i DanskOase, som forpligter os i at bruge CrossYoga eller lade være. Når det kommer til vores fælles stævner, er det os med ledelsesansvaret, der skal varetage både enheden og friheden i vores bevægelse. Helt centralt står ønsket om at mennesker møder Jesus Kristus og fyldes af hans ånd. Der bliver i år ikke tilbud om CrossYoga på SommerOase, men naturligvis plads til bøn, bibel og bevægelse i Jesu navn.

Må vi søge enhed i det væsentlige, frihed i det mindre væsenlige, kærlighed i alt!

Med ønsket om Guds fred i den stille uge og en glædelig påske!

Keld Dahlmann
Generalsekretær