Tidligere formand advarer Oase mod at lukke yoga ind

Medstifter og tidl. formand for Dansk Oase. Sognepræst ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg til 2014.

Yogalærer Rie Skårhøj påstår i sidste uges nummer (11), at Yoga ikke har noget at gøre med hinduisme.

Påstanden svarer til, at man tager papiret af en pakke smør, hvorefter smørret pakkes ind med brunt papir, hvorpå der skrives, at det ikke er smør. Indpakningspapiret er anderledes, men indholdet er det samme.

Den idé udvikledes for nogle årtier siden i USA i form af Yoga Faith, som i dag lanceres kraftigt af Rie S. i form af Cross Yoga. Man påstår, at der er tale om kristen yoga, der ikke har noget at gøre med den gamle indiske yoga, der er blevet dyrket i over 2000 år i hinduistiske og buddhistiske kredse for gennem beherskelse af krop og åndedrag at opnå gudsbevidsthed.

Yoga er at forenes med universel gudsbevidsthed

Ordet yoga er afledt af det gamle sanskrit ord yug, der betyder forene, at blive forenet med den universelle gudsbevidsthed. Det kan være selvbedrag, men det er i hvert fald bedrag at sælge smør i brunt indpakningspapir og så skrive derpå, at det ikke er smør. Yoga er yoga uanset indpakningen.

Det forstår man i Indien, hvor den nuværende premierminister Modi aktivt promoverer yoga og selv offentligt har dyrket yoga. Dette hinduistiske fremstød har i de senere år bl.a. ført til en kraftig stigning i forfølgelse af kristne. Man skal ikke være ret længe i Indien, før man er klar over, at de religiøse ånder, der er knyttet til de hinduistiske templer og dermed også til yoga, er totalt anderledes end Jesu Kristi ånd, Helligånden.

9 pct. dyrker yoga

Det verdslige Danmark elsker yoga og Buddha figurer. Den 7. marts oplyses det i Jyllands-Posten, at 9 pct. af den voksne befolkning i Danmark dyrker yoga. – En fremmed, antikristelig ånd er på fremmarch, og den fører krig mod evangelisk kristendom.- Yoga er især populært blandt kvinder. Her er det 15 pct., der dyrker yoga, og tallet er stigende ifølge JP.

Rie Skårhøj er yogainstruktør og har oprettet YogaFaith, som omtales i artiklen. Billedet er udsendt i forbindelse med den omtalte påskelejr, hvor hun ifølge programmet skal undervise to sektioner om yoga.

Ries yogakursus

Rie indbyder i sit indlæg i Udfordringen i sidste uge til deltagelse i sine kurser. Jeg og min hustru deltog på sidelinjen i Ries første kursus på Sommer Oase i Odder. Jeg var dybt chokeret. Stemningen, yogastillingerne, forløbet var nøjagtigt som min erfaring af yoga i institut for yoga på Vesterbro Torv i Århus tilbage i 1960´erne.

Senere på dagen kontaktede jeg Oaseledelsen og Rie og advarede kraftigt mod de dæmoniske åndsmagter, der er knyttet til yoga. Senere uddybede jeg skriftligt min kritik ved blandt at fortælle Oaselederskabet om mine personlige erfaringer med yoga og yoga ånder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg fik ikke noget skriftligt svar på min henvendelse, men formanden for Dansk Oase, Ruben Dalsgård, sanktionerede fuldt ud yoga i form af en video på YouTube af 7. juli 2015: (youtube.com/watch?v=7b5uAy84Oa4).

Hinduistisk ånd

Nogle år senere oplevede jeg endnu engang et yogakursus med Rie på Oase sommerlejren i Horsens, og den samme hinduistiske ånd hvilede over stedet. Vi mennesker kan sagtens mærke forskel på kolde, lunkne og varme rum i et hus. Således er der også en markant forskel på ånden i hinduisme, islam og kristendom, derfor er der bl.a. også så stor forskel på Indien, islamiske stater og Vesteuropa.

De fleste bibeltroende kristne kan godt gennemskue bedraget i såkaldt kristen yoga, Yoga Faith og Cross Yoga, men der er også dem, der ikke kan, og det fører ofte til store problemer for dem selv og for andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Oase Højskolen i Kjellerup lukkede 31. december 2022 på grund af mangel på elever. Her indbød man også i sommeren 2022 til yoga med Rie Skårhøj. Det gav naturligvis ikke flere elever. Jeg skrev sammen med andre til skolens forstander, at jeg ikke kunne anbefale nogen at komme på en såkaldt kristen højskole, der indbød til yoga kurser og dermed til deltagelse i et ritual, der var uløseligt knyttet til en anden religion.

Det er et bedrag at påstå, at yoga blot er fysiske øvelser, fordi de udføres i Danmark og dermed ikke har et åndeligt indhold, som om ånd og ånder pludselig er begrænset af landegrænser. Når man påstår den slags, kan det kun skyldes, at man overhovedet ikke tager den bibelske tale om den åndelige verden alvorligt.

Kristi ånd er ikke begrænset af fysiske grænser, og det er verdensfyrstens heller ikke. Man mener desuden, at det kan blive til kristen yoga, fordi man nævner nogle bibelcitater i forbindelse med nogle af seancerne. Det er lige så latterligt som at påstå, at man ved at gå ind i et hinduistisk eller buddhistisk tempel og nævne Jesu navn, så bliver det til en kirke.

Yoga mister ikke sit indhold ved et nyt navn, ligesom f.eks. nadveren ikke mister sit indhold ved, at man ikke tror på det eller påstår, at det ingen indhold har, da der kun er tale om lidt almindelig brød og vin.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For børn og unge i påsken

I forrige nummer af Udfordringen kunne man læse, at Rie skulle holde yoga kursus i den kommende påske hos Børne- og Ungdoms Oase (BUO) på en lejr for unge 18-25-årige. Hvis man fastholder dette brand, er jeg bange for, at det ender med at gå BUO på samme måde som Oase Højskolen.

Påske er den største kristne højtid, hvor vi mindes indtoget i Jerusalem, nadverindstiftelsen, Jesu lidelse og død og endelig den evige sejr med hans opstandelse fra de døde. Man åbner fordøren for Jesus Kristus og samtidig åbnes bagdøren for dæmonisk indflydelse og afgudsdyrkelse i form af yoga. Jeg undres. Kender man overhovedet ikke de utallige advarsler i Det Gamle Testamente mod at dyrke afguderne og de alvorlige følger heraf?

Har man glemt det første og altafgørende bud: ”Du må ikke have andre guder end mig”, siger Herren. Man kan ikke følge Jesus og så samtidig dyrke alt muligt andet. Man må vælge.

Mit eget vidnesbyrd.

I bogen: ”Hvor kommer hjælpen fra” af Inger Ottesen, udgivet på Udfordringens forlag, kan man finde et afsnit med mit personlige vidnesbyrd om yoga. Jeg gentager noget af det her, selv om jeg naturligvis godt ved, at et vidnesbyrd hverken kan eller skal være normgivende. Hvis man vil nå til sand afklaring om yoga, kan det kun nås ved bøn og studium af Bibelen.

En god gennemgang af yoga-problematikken kan man læse om i hæftet: ”Nye religiøse strømninger” af Johannes Aagaard, Dialog Centret 1985. Min personlige erfaring med yoga svarer helt til Aagaards ord om, ”at langt de fleste ved at dyrke yoga føres derhen, hvor de ikke vil. Sandheden om yoga viser sig først på et senere tidspunkt, idet det fungerer på to planer og viser derfor ét ansigt udadtil og et andet ansigt indadtil”.

Jeg begyndte at dyrke yoga ved et yogainstitut i 1965, mens jeg studerede jura ved Århus Universitet. Jeg håbede på lindring af mine mange rygsmerter. I 1964 kørte jeg galt på min scooter og endte med hovedet mod et træ. Efter lægens råd læste jeg ikke noget de næste tre måneder og lå meget af tiden i min seng hjemme hos mine forældre.

Hvis jeg ikke holdt mig i ro, ville der være stor sandsynlighed for, at jeg ville komme til at lide af hovedpine resten af mit liv. Samtidig havde jeg pådraget mig en diskusprolaps, der medførte, at jeg fik et støttekorset og i øvrigt blev kasseret som soldat på grund af ryggen.

Fik en Bibel

Jeg var som de fleste både døbt og konfirmeret, men jeg havde på det tidspunkt ingen personlig kristen tro. På vores et års bryllupsdag i 1968 forærede min kone mig en Bibel, som jeg begyndte at læse igennem, selv om jeg ikke forstod meget af det. Jeg dyrkede fortsat yoga. I 1969 begyndte jeg at arbejde som jurist i København, og i foråret 1970 åbenbarede Jesus Kristus sig for mig, efter at jeg på mit kontor havde bedt bønnen:

”Jesus, hvis det er rigtigt, at du er opstået fra de døde, så må du også kunne blive levende for mig”. Underet skete, og jeg har aldrig siden været i tvivl om, at Jesus lever i dag. Det var på alle måder en helt overvældende oplevelse, og det forandrede mit liv. Derefter holdt jeg op med at dyrke yoga, og jeg begyndte at studere teologi.

I 1971 fik jeg min åndelige pinseerfaring, blev døbt med Helligånden, som Jesus kalder det, og i fortsættelse heraf fik jeg bl.a. tungetalens nådegave.
Senere blev jeg totalt guddommeligt helbredt for min diskusprolaps ved et møde i Zions kirke i Hellerup, hvor Mel Tari fra øen Timor bad for syge i Jesu Kristi navn. I 1973 blev jeg ansat som sognepræst ved Sct. Marie Kirke i Sønderborg.

Karismatisk fornyelse

I de efterfølgende år var jeg meget engageret i den karismatiske fornyelse/ vækkelse. I 1975 og 1976 var jeg medarrangør af en stor karismatisk konference i Roskilde. I forbindelse med forbønnen i Roskilde Domkirke i 1976, hvor jeg ledte mødet, modtog jeg et profetisk ord fra den norske præst Hans Jakob Frøen. Han sagde til mig: ”Du minder mig om en mand, der kører for fuld fart med håndbremsen trukket”.

Et uhyre præcist ord. Jeg kørte for fuld fart rundt til møder i hele landet, talte og bad for mange mennesker, men jeg havde en stærk indre blokering. Når jeg i Bibelen læste om Helligåndens frugt: Kærlighed, glæde, fred mv., så var det noget, jeg ikke havde, og når jeg bad herom, oplevede jeg en stærk blokering, som jeg ikke vidste, hvad var.

Efter Roskilde talte Frøen på Asserballeskov Bibelcenter på Als. En dag under hans tale om onde ånder, dæmoner, fik jeg det meget skidt og bad om forbøn.
I centrets bedeværelse sad jeg på en stol, og han lagde sin bibel på mit hoved og begyndte at bede. Det endte med en kraftig eksorcisme, hvor jeg faldt ned af stolen, efter at jeg på et tidspunkt sagde, at jeg havde dyrket yoga.

Han bød over de urene, religiøse yoga ånder, og de forlod mig på en meget voldsom måde. Efter denne eksorcisme forsvandt blokeringen i mit indre menneske, og hen ad vejen bønhørte Gud mig i relation til Åndens frugt. Gud er usynlig og Helligånden er usynlig, men meget virkelig. Andre åndsmagter er også usynlige, men meget virkelige, og de trives ikke godt sammen med Helligånden og Jesus Kristus, selv om de forsøger at skjule sig længst muligt.

Må advare mod yoga

Når man læser dette, overrasker det næppe nogen, at jeg altid advarer imod yoga, men det medfører ikke automatisk, at andre tager advarslen alvorligt. Rie gjorde det ikke, nærmest tværtimod, idet hun jo gør alt for at fremme yoga. Ruben Dalsgård lyttede heller ikke, tværtimod. Han er nu holdt op som generalsekretær i Dansk Oase. Det leder mig til en afsluttende advarsel til Dansk Oase.

Formand for Dansk Oase

I 1985 var vi en gruppe danskere, der deltog i en nordisk karismatisk konference i Sverige. Under et møde talte Gud til mig og sagde, at vi skulle stifte et dansk oase. Jeg delte det profetiske ord med de øvrige danskere, og det blev bekræftet af andre både ved kundskabsord og syner.

I efteråret 1985 indkaldte jeg så til et møde herom på Vejen Højskole Kibbutz. Et udvalg skulle herefter udarbejde det teologiske grundlag for dansk oase. I 1989 blev Dansk Oase formelt stiftet på et møde i Århus. Jeg var første formand og med i ledelsen fra 1987 til 2007 minus tre år, det meste af tiden som formand.
Gud har i alle årene rigt velsignet Dansk Oase.

Rie Skårhøj var med i lederskabet gennem en længere årrække. Efter min tid fik hun ideen til Yoga Faith og Cross Yoga. Hun overbeviste lederskabet, herunder Ruben Dalsgård, om, at det var en god idé med yoga workshop på sommerlejren.

Bibelen siger klart, at al profeti skal bedømmes, dvs. at nye ideer og tanker om den kristne lære og det kristne liv skal bedømmes ud fra de bibelske skrifter. Her er det klart for alle, at der ikke i Bibelen er noget grundlag for dyrkelse af yoga, og derfor burde man naturligvis have afvist det, når man udmærket kendte til yogas oprindelse i Indien. Man havde også glemt den evangeliske advarsel fra Paulus til menigheden i Efesos:

”Tag vare på jer selv og på hele hjorden. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt”. (Ap.G.20:28-31.)

Sandheden er, at Dansk Oase er ved at blive forført af yoga ånder. Rie Skårhøj fører vild, og hvis man ikke i Dansk Oase gør op med denne vranglære, så vil det langsomt, men sikkert, ende på samme måde som med Oase Højskolen. Man skal omvende sig, afbryde enhver forbindelse med yoga og fjerne lovprisningen heraf ved at slette videoen på YouTube.