Ubearbejdet vrede kan få os ud af Guds kurs med vores liv

Kære Poul Henning

Jeg lever som en kristen, men blev formentlig udsat for et dæmonisk angreb i en presset situation. Det har jeg ikke prøvet før på den måde. Jeg var frustreret, overbebyrdet og vred over forskellige hændelser og kunne derfor ikke falde i søvn. Til sidst faldt jeg i søvn, men vågnede med et skrig, idet jeg oplevede at kaste mig til siden i sengen, for at undgå en slange, der angreb mig med sit bid.

Jeg blev ikke ramt, men var helt rundtosset af oplevelsen og fortsat vred. Jeg havde lyst til at lade al min harme og frustration gå ud over andre, men hørte ordet i mit indre: ’Bliv blot vrede, men synd ikke.’ Jeg tænkte, at det var Helligånden, der stoppede mig i at forstærke en konflikt. Jeg har nu fået talt ud med mine nærmeste, vi har også fundet løsninger, og vreden har lagt sig.

Jeg er dog ked af, at jeg ikke formåede at håndtere min livssituation og blev så vred. Jeg reflekterer nu over overbebyrdelsen, vreden og slangen, tak om du vil rådgive mig, så jeg forhåbentlig ikke kommer i en sådan situation igen.

Mvh Den anonyme

 

Kære ven

Tak for dit dramatiske skriv. Vrede er en normal følelse, når vi udsættes for noget, som er urimeligt eller frustrerende. En del kan måske genkende, at der i vredeskulturen kan opstå onde ord, men ligefrem dæmonisk indflydelse er ikke så almindeligt. Helligånden kom dig til hjælp, så det i situationen skrøbelige ikke blev forværret, for der var meget på spil. Det er godt, at du reflekterer og spørger, for at du og vi andre kan lære af din voldsomme oplevelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Overbebyrdelse og forebyggelse

Det er indlysende, at bliver vi overbebyrdese og pressede, er lunten kortere. Overskuddet er væk, og vi bevæger os på kanten af vores formåen. Vi er alle i læring til at sige ja og nej. Mit råd til dig er, at du skal prioritere i livet, så der er plads til det uforudsete. Det sker som bekendt i vores dagligdag, at omstændigheder eller andre menneskers adfærd presser vores dag.

Da det uventede er et livsvilkår, må der som udgangspunkt være en elastik i vores planlægning af dagens gøren og væren. Det lyder som om, at din elastik i den aktuelle situation var trukket helt ud og sprang. Når elastikken springer, er vi i et højrisikofelt, hvor det onde let forværres.

Vrede

Du reagerede med vrede, men følte ikke, at du kunne komme af med din vrede. Det er naturligvis bedst, hvis du på en god måde i situationen kan komme af med din vrede, men der er situationer, hvor det er bedst at tælle til 10 eller måske 1000 eller trække sig. Du skal vende den anden kind til og gå en ekstra mil, men vi har som bekendt kun to kinder, og Jesus siger ikke, at vi skal jorden rundt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud har givet os dejlige og også svære følelser, de svære følelser er signalflag, der fortæller, at der er noget galt, som må bringes på plads. Jesus blev vred, da handelsfolk havde forandret templet fra et bedehus til en markedsplads.

Vrede er ikke en forkert følelse, så det at blive vred skal ikke medføre, at du tænker, at du er forkert. Vrede er imidlertid en stærk følelse, og i vrede kommer vi let til at sige noget, vi bagefter fortryder. Derfor var det skønt, at du hørte Helligåndens tale og det korte bibelcitat om vrede fra et vigtigt afsnit i Bibelen: ’Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer.

Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen….Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag.

Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men ,vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.’ (Ef.4:25-32)’


Artiklen fortsætter efter annoncen:Skrøbeligheder fx ubearbejdet vrede, kan få os ud af Guds kurs med vores liv. Guds opdragelse bevirker derimod, at det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.

’Læg løgnen bort’, kan formentlig i din situation tolkes på den måde, at du vil mere, end du kan holde til. Det er fint, at du er ivrig og ikke tøvende, men ivrigheden skal omfavnes af Helligånden, så du bliver brændende. ’Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren.’ (Rom12:11) Vi skal ikke være sløve, ligegyldige og dovne, men vi skal heller ikke gå foran Herren, for kaldet handler om efterfølgelse af troens banebryder. Inden din overbebyrdelse skulle du have sagt nej og ikke ja til ekstra opgaver.

Vreden har sin plads, inden solen går ned. Det kan være klogt at tælle til 1000 eller trække sig, så konflikter ikke optrappes; for synden og de rådne ord kommer let i vredens kølvand. Tillykke med, at du blev stoppet, så konflikten ikke blev forstærket. Solen gik dog ned, for jeg læser i dit skriv, at du gik i seng med en vrede så stor, at du ikke kunne sove.

Det har de fleste nok prøvet, men du og vi må dog alle øve os i og bede om at få implementeret, hvad Skriften siger. Lige her er der en uhyggelig og forfærdelig konsekvens af ulydighed; vi giver plads for Djævelen.

Dæmonisk indflydelse

Chokerende oplevede du en slange, der ville overfalde dig, mens du sov. Det er også ganske skræmmende, at du til dels ubevidst havde givet Djævelen råderum og lov til at blande sig. Når vi giver plads hertil, er resultatet udenfor vores styreevne. Den onde vil altid ramme os, hvor vi er svagest. Vi er oftest mest sårbare i vores nærmeste relationer.

Det kan være gamle og uforløste temaer, der udløses af nye hændelser. Sjæl må imidlertid adskilles fra ånd, for Guds ord er levende, virksomt og dommer over vores tanker og meninger. Måske du har mødt ’onde øjne’ eller en ustyrlig og ukontrollerbar vrede, her kan Djævelen meget vel være indblandet. Uforløst vrede kan medføre tristhed og depression, og vrede kan sætte sig som forurettelse, nag og bitterhed.

Kommer man helt derud, er der virkelig brug for omvendelse, bøn og samtale, for at få Jesu fuldbragte værk praktiseret og få flået Djævelens pile ud af det ramte sind. Du kom heldigvis ikke derud, men fik i tide hjælp fra Helligånden.

Opdragelse

Mit råd til dig er, at du skal prioritere i livet, så der er plads til det uforudsete.

Gud opdrager sine børn med nåde og barmhjertighed. Når Djævelen blander sig, kan du tænke, at temaet er svært, og der er meget på spil. Vi har alle ’temaer’ og skrøbeligheder, som vi må være særligt agtpågivende overfor. Skrøbeligheder, fx ubearbejdet vrede, kan få os ud af Guds kurs med vores liv. Guds opdragelse bevirker derimod, at det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.

’Al opdragelse vækker rigtignok snarere ubehag end glæde, mens den står på, men bagefter bliver frugten fred og retfærdighed for dem, der har gennemgået den. Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ, og gå den lige vej på jeres ben, så det lamme ikke vrides af led, men tværtimod bliver helbredt.’(Heb.12:11-13)

Det er et meget opmuntrende og glædesfyldt ord, at frugten på Guds vej gennem omvendelse, tilgivelse og opdragelse er fred og retfærdighed. Vi er ikke ’bare’ sådan, men vi kan juble over, at Gud kan forvandle os, så det lamme bliver helbredt, og Guds kurs for vores liv fastholdes.

Kærlig hilsen
Poul Henning