Kongeslægten set fra en præsts synsvinkel

I ”Dronning Margrethe og kongeslægten. Mine oplevelser med kongehuset” tager pastor emeritus Svend Aage Nielsen læserne med en tur gennem hele den danske kongeslægt med svinkeærinder til andre relaterede emner, der har hans interesse.

Forfatteren er meget vidende og er bredt orienteret, hvilket både er en fordel og en ulempe. Det første, fordi man kan blive klogere under læsningen. Det sidste, fordi der bliver presset mange emner ind i en ikke særlig omfangsrig bog.

I starten kan det være lidt svært at se den røde tråd. Et eksempel på det er i indledningen, hvor tre episoder sammenstilles i et enkelt afsnit, nemlig dåben af dengang prinsesse Margrethe den 14. maj 1940, dernæst afslutningen på en periode, hvor den daværende kronprins Frederik var fungerende regent under Christian den 10. hospitalsindlæggelse, hvilket afsluttedes den 14. maj 1942, og endelig afslutningen på den såkaldte Telegramkrise, som også faldt den 14. maj 1942.

Hvad er det så, der samler de tre episoder? Det er datoen den 14. maj, forfatterens fødselsdag. Allerede her får læseren altså et praj om, at den røde tråd i bogen er forfatteren selv, hvilket bogens titel også antyder. Det viser sig da at holde hele bogen igennem. Man følges altså med forfatteren gennem hans møder med og tilkoblinger til kongeslægten.

Har man et videnshul, hvad Danmarkshistoriens konger angår, kan man få nyttig viden i bogen. Også kilder til viden om den tidlige historie bliver præsenteret. Og så er der altså de omtalte svinkeærinder.

Ét af disse er forfatterens præsentation af den såkaldte ”filioque”-problematik, som knytter sig til Den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Problemet går ud på, at formuleringen om Helligånden ”som ud fra Faderen og Sønnen” oprindelig ikke havde ”og Sønnen” med. ”Og Sønnen” er en vestkirkelig tilføjelse, og ved reformationen var det den form, der kom med i Concordie-bogen, som er en del af de lutherske bekendelsesskrifter.

Concordie-bogen blev imidlertid ikke accepteret i Danmark. Og her kommer det ”kongelige” ind, da dette skete under Frederik den 2. Jeg skal ikke her kloge mig på Svend Age Nielsens fremstilling af denne sag, dertil har jeg ikke viden nok. Blot vil jeg indskyde, at jeg har hørt en anden beskrivelse og udlægning af visse akter i sagen. Det har imidlertid fået mig til at undersøge det nærmere, hvilket har udvidet min horisont.

Stilen med at gøre sig selv til hovedperson i en bog om kongeslægten falder ikke specielt i min smag. Men læs og bedøm selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svend Aage Nielsen: Dronning Margrethe og kongeslægten – Mine oplevelser med Kongehuset
146 sider. 199,95 kr.
Forlaget Mellemgaard