Blå Kors: Forældres holdning har stor betydning for børnenes alkoholforbrug. 5 gode råd fra terapeuten

Forskning viser, at mere end halvdelen af danske unge har oplevet at drikke mere, end de havde lyst til.

Ifølge ny dansk forskning har forældres holdning en direkte indflydelse på unges alkoholforbrug. Terapeut og leder af Barnets Blå Hus, der drives af Blå Kors, kommer her med fem råd til, hvordan du får en god dialog med dit barn om alkohol.

Danske unge drikker mere og starter tidligere end unge i andre europæiske lande, og det kan forældrene have et medansvar for. Data fra et nyt dansk studie af blandt andre professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Janne Tolstrup, viser nemlig, at børn af forældre, der bakker op om de unges alkoholindtag, drikker mere og oftere end andre børn.

Forældrene spiller derfor en afgørende rolle, hvis danske unges alkoholforbrug skal nedbringes. Det er derfor vigtigt at have en god og tidlig dialog med sine børn om alkohol, lyder det fra den sociale hjælpeorganisation Blå Kors Danmark, der blandt andet hjælper voksne med alkohol- og stofmisbrug samt deres børn og andre pårørende.

”Mere end halvdelen af de danske unge har oplevet at drikke mere, end de havde lyst til, viser forskning. Hvis vi har gode samtaler med vores børn, inden de begynder at drikke, så kan vi lære dem, at det er okay at sige nej tak, og at man ikke behøver at drikke alkohol for at være en del af et fællesskab, hvis man ikke har lyst”, fortæller Helle Evy Theede, leder af Barnets Blå Hus i Svendborg, der er et behandlingstilbud for børn og unge mellem seks og 13 år fra hjem med misbrugsproblemer og deres familier.

Fem gode råd

Men hvordan tager man så lige snakken, uden at det ender i skænderi, og at ens barn lukker i som en østers? For at hjælpe forældre med at navigere i den udfordring har Helle Evy Theede, der også er uddannet familie- og psykoterapeut samt chok/traume- og kropsterapeut, udarbejdet fem råd, som forældre kan bruge, når de skal i dialog med deres børn om alkohol:

1. Sæt god tid af til snakken

Hvis dit barn bliver presset til snakken, kan det ende med, at han/hun lukker i. Sæt derfor god tid af, så du ikke behøver at gå lige på og hårdt, men i stedet kan begynde samtalen ved at tale om noget uden om emnet, som f.eks. de fællesskaber, dit barn indgår i for på den måde at få en fornemmelse af, om alkohol er en del af barnets fællesskaber.

2. Drop den løftede pegefinger

Kommer du med mange formaninger, kan det ende med, at dit barn gør det modsatte. Sørg derfor for at være nysgerrig og åben, så dit barn oplever, at I har et rart forum at tale i. Spørg ind til, om barnet har prøvet at drikke, og hvordan det var, og vær interesseret i svarene, der kommer. Fortæl om rusmidler, hvordan de virker, og hvorfor det anbefales, at børn ikke drikker, og kom i forlængelse af det ind på din holdning.

3. Gå en tur sammen

Nogle gange kan det være svært at tage samtalen, hvis man sidder overfor hinanden. Du kan derfor med fordel lave en aktivitet med dit barn, når du tager snakken: Gå eller cykel fx en tur sammen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:4. Vær en god rollemodel

Dine handlinger taler højere end dine ord. Vis derfor, at hvis du drikker så tager du ansvar for dit eget alkoholforbrug, så dit barn kan se et positivt forbillede for, hvordan man håndterer alkohol.

5. Hjælp dit barn ind i gode fællesskaber

Hvis dit barn giver udtryk for, at det er en del af hendes/hans nuværende fællesskaber at drikke alkohol, så vær på vagt og hjælp dit barn ind i fællesskaber uden alkohol. Det kan fx være sportsaktiviteter eller musikgrupper, hvor barnet ikke risikerer at føle sig nødsaget til at drikke alkohol for at være en del af fællesskabet.