Esben Kjær opgav at være gud i eget liv

Forlaget Eksistensen har nu udgivet bog nummer 17 i serien ”Kristendommen ifølge …”. Denne gang er det Esben Kjær, der med bogen ”Tro for tvivlere” inviterer læserne med på sin trosvandring. Mange kender ham fra P1´s radioprogram ”Bagklog” eller fra bogen ”Min usynlige søn” om sønnen, som han mistede til cancer.

Esben Kjær beskriver levende og gribende, hvordan han indtil sin søns død havde været gud i eget liv, som han udtrykker det. Selv da sønnen var opgivet af lægerne, kæmpede han videre for sønnens liv i en fortsat tro på, at han selv havde magt – også over døden. Dermed mistede han nogle uerstattelige sidste øjeblikke med sønnen, hvilket han efterfølgende ikke har kunnet tilgive sig selv.

Men det bliver også starten på en lang, endnu ikke afsluttet, rejse mod at slippe kontrollen, der hvor han ikke har den, og afgive den magt, som han nu må erkende, at han aldrig har haft – kort sagt at afskedige sig selv som gud. Samtidig bliver det indledningen til en søgen efter en større gud end sig selv. Men hvordan åbner man sig for en Gud, der har berøvet en sin søn, og hvordan kan man tro på, at han både er kærlig og almægtig?

Derfor begynder Esben Kjærs gudstro da også med troen på en kærlig, men ikke almægtig gud. Men når man lige har indset, at man ikke selv er kvalificeret til jobbet som gud pga. sin afmagt, er der jo ikke meget trøst og hjælp at hente i at vende sin tro mod en gud, der heller ikke har magt. Det ender da også med, at Esben Kjær vælger at tro både på Guds almagt og kærlighed.

Esben Kjær har bl.a. været vært på det ugentlige radioprogram Bagklog på P1. Kjær har en uddannelse som cand.scient.pol. samt en MA i journalistik. Foto: Heiner Lützen Ank/Forlaget Eksistensen

I sin søgen efter et ståsted efter sønnens død bliver ikke mindst tidligere sygehuspræst Preben Kok en stor hjælp. Den, som kender Koks bøger eller har været til foredrag med ham, kan genkende ham i meget af det, Esben Kjær skriver. Kun på ét område synes deres veje at skilles. Mens Kok mener, at troen er en gave, man ikke kan arbejde sig frem til, mener Kjær, at man kan handle sig til tro – eller i hvert fald til trosvækst.

Bogen er fyldt med gode pointer, og der er ikke tvivl om, at forfatteren har en oprigtig – om end tvivlende – tro. Han har også nogle fine pointer, når han viser, hvordan meget af ny-spiritualiteten i dag blot er en overbygning på det at være gud i eget liv. Og så fornægter den ironiske, ja sarkastiske vært, man kender fra radioen, sig da heller ikke, fx når han vælger at kritisere Folkekirken.

Alt i alt er ”Tro for tvivlere” imidlertid et stærkt vidnesbyrd om, hvordan Gud arbejder med mennesker og skridt for skridt fører dem tættere og tættere ind i en trosrelation med ham.

Tro for tvivlere – Kristendommen ifølge … Af Esben Kjær
92 sider. 130 kr. Eksistensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: