Israels krig imod HAMAS

Jørgen Vium Olesen

Hamas bærer det fulde ansvar for 1400 israelers død, for 230 gidslers liv og for hundrede af palæstinensers død og lidelser i Gaza. Ingen nation i verden vil finde sig i at have en nabo som Hamas, der har halshugget babyer og massakrerede jøder i et svimlende højt antal. Hamas skal tilintetgøres, det er ikke til forhandling!
”Du menneske, giv Israels bjergland følgende budskab fra mig:

2 Jeres fjender siger: ‚De ældgamle helligsteder tilhører nu os.’

3 Fra alle sider har jeres fjender angrebet jer og raseret jeres land. De har hånet jer og ført jer bort som slaver.

4 Men hør, hvad Herren siger til jer, Israels bjergland, til højene og bakkerne, til floderne og dalene, til de øde ruiner og forladte byer, der blev plyndret og forhånet af alle folkeslagene rundt omkring jer:

5 Min vrede er blusset op imod de andre folkeslag, især imod Edom, fordi de med skadefryd og foragt besatte mit land og plyndrede det.

6 Profetér derfor til Israels høje og bakker, dets floder og dale: Jeg er vred, fordi Israel har lidt under andre folkeslags hån og spot.

7 Derfor lover jeg højtideligt, at de skal få igen med samme mønt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:8 Men træerne i Israels bjergland skal skyde nye grene og bugne af frugt, for mit folk skal snart vende hjem.

9 Jeg er med jer og velsigner jer. Jorden skal igen opdyrkes og tilsås.

10 Israels befolkning skal vokse, og de ødelagte byer skal genopbygges og bebos.


Artiklen fortsætter efter annoncen:11 Både mennesker og husdyr skal vokse i antal. Israels land skal igen befolkes og blive frodigere end nogen sinde før. Da skal I indse, at jeg er Herren.

12 Mit folk skal igen tage landet i besiddelse, og der skal være mad nok til, at ingen dør af sult.

13 Gud Herren siger: Nabolandene hånede jer ved at sige, at jeres land var så goldt, at det førte til død.

14 Men nu skal det være slut med sult og død, siger Herren.


Artiklen fortsætter efter annoncen:15 De skal ikke længere få grund til at håne jer, for Israels land skal brødføde mit folk.” Ezekiel 36:1-15 fra Biblen på Hverdagsdansk.

Israelere bliver ført til Gaza som gidsler!

Lad mig i al beskedenhed og ydmyghed forsøge at fortolke denne tekst ind i vores samtid, i krigen med HAMAS: Læg mærke til, at Gud siger: ”Mit Land”, v.5. Han som er himmelens og jordens skaber, hele jorden tilhører ham. Han siger: Israel er mit land. Men Gud holder sin magt tilbage, han viser noget af sin milde karakter, han lader mennesker, som han har givet en fri vilje, som han har givet magten over jorden, (tilsyneladende), afgøre, hvem der skal eje Guds land, som vi beder i fadervor:

”Må din vilje ske på jorden som den sker i himmelen”. Gud gennemføre sine planer, selvom der er forsinkelser, forårsaget af Guds modstander og mennesker, der handler inspireret af denne modstander, djævelen, så vil Gud alligevel gennemføre sine planer med Israel og det jødiske folk.

Gud har besluttet at give Israels bjergland til Abrahams efterkommere, (dem der nedstammer fra Isak), til det jødiske folk. Men Guds modstander, djævelen, denne verdens fyrste, vil søge at hindre dette: ”At Israels højland befolkes af Abrahams og Isaks efterkommere, at Israel igen ledes af Guds udvalgte folk, jøderne”.

Guds plan er: ”At Israel bliver til pris og velsignelse for hele jordens befolkning”. Det er denne konflikt og krig, som Israel står over for i disse uger, måneder, ja generationer, siden den første zionist konference 1904-1906. Jeg er vred, siger Gud. Denne kamp har stået på både før og efter staten Israels oprettelse i 1948, hvor et folk blev født på én dag, og kampen vil fortsætte så længe, mennesker giver djævelen råderum i deres indre og lader sig styre af ham.

I de kommende uger, måske måneder, vil civile palæstinenserne i Gaza desværre komme til at lide meget, det vil fylde al verdens TV apparater og sociale medier, indtil terrororganisationen HAMAS, (en lille del af befolkningen i Gaza!) er elimineret uden våben og uden indflydelse i Gaza. HAMAS har i årtier tyranniseret og hersket over Gaza´s befolkningen. Kritikere af Hamas i Gaza er blevet skudt i knæene eller myrdet ved at blive bundet fast til en bil og kørt igennem Gaza by, indtil de er døde. Eller også er kritikerne blevet hængt op i lygtepæle med hovedet nedad, til skræk og advarsel, hvis andre skulle finde på at kritisere Hamas.

Når Gaza bliver befriet fra HAMAS, vil Israel måske kunne indgå en aftale med den øvrige del af befolkningens ledere i Gaza, (altså langt den største del af Gazas befolkning), men først må HAMAS elimineres sammen med de andre terrororganisationer, der hersker og dominerer Israels nabolande. Først når frygten for HAMAS er forsvundet, kan Gazas befolkning måske udtale sig frit.

Fred, fred og ingen farer!

Måske vil der efter denne krig og muligvis en krig imod den muslimske terrororganisationen Hizbollah i Libanon, som også her har ødelagt og tyranniseret Libanon i årtier, komme en tid med fred og fremgang for befolkningerne i Mellemøsten, i Gaza, Libanon, Syrien, Jordan, Saudi Arabien og andre nationer i området.

Syriens diktator, Bashar al-Assad og det diktatoriske muslimske præstestyre i Iran, som står bag med støtte og våben til alle de muslimske terrororganisationer, vil der sandsynligvis også komme et opgør med.

Efter disse krige imod de muslimske terrororganisationer vil der sandsynligvis komme en fred med Saudi Arabien og andre muslimske lande i regionen, som vil blive til stor økonomisk fremgang for Israel, som vil vokse sig endnu stærkere på alle områder af det Israelske erhvervsliv. Mange jøder vil komme til tro på Jesus som deres Messias i den tid. Man vil nok sige: ”Fred, fred og ingen farer” før den afsluttende krig imod Magog i Nord og imod Gog, fyrsten over Meshek og Tubal, kommer.

Det er meget interessant at læse kapitlerne 36 til og med 39 i Ezekiel om det, der skal ske i en fjern fremtid i verdenshistoriens afsluttende kapitel. Dette profeterede Ezekiel for over 2615 år siden imellem årene 592 til 570 før Kristi fødsel. Dengang var det en fjern fremtid, men det er det ikke for os i dag, i år 2023 efter Kristi fødsel.