13 organisationer støtter et nej til aktiv dødshjælp

Forum for Værdig Pleje og Omsorg – tidligere Dansk Kristelig Sygeplejeforening – har engageret sig i debatten om aktiv dødshjælp.

Senest har organisationen udarbejdet fire anbefalinger, som den har sendt til samtlige politikere i Folketinget, de sundhedspolitiske ordførere, Folketingets sundhedsudvalg samt ’Udvalget for en mere værdig død’.

De fire anbefalinger lyder:

1. At stemme nej til Borgerforslaget om legalisering af aktiv dødshjælp.
2. At øge tiltagene til, at borgere aktivt tager stilling til et fremtidigt behandlingsniveau og livsforlængende behandling.
3. At udbrede palliative tilbud.
4. At iværksætte tiltag til folkeoplysning om døden og palliative tilbud.

Livshjælp fremfor dødshjælp

Henvendelsen udtrykker et håb om, at Folketinget vil vælge at prioritere livshjælp frem for dødshjælp og slutter med ordene:
‘Tænk, hvis Danmark bliver blandt de lande…:

• Der er bedst til at tage de nødvendige, afklarende samtaler om borgerens og de pårørendes ønsker om den sidste tid, så udsigtsløs behandling undgås
• Der har de bedst udbyggede palliative tilbud i regioner og kommuner
• Hvor befolkningen er veloplyst om dødsproces og mulighederne for omsorg for døende
• Ligger i top med hensyn til at vise vores handicappede, psykisk syge, lidende og døende borgere, at de er værd at bruge tid, omsorg og omkostninger på.’

I forbindelse med initiativet udtaler hospicesygeplejerske Helene Sejergaard, som er medforfatter til anbefalingerne:

“Jeg er taknemmelig over, at så mange centrale organisationer har valgt at bakke op om anbefalingerne til Folketinget. Det giver mig et håb om, at fokus i debatten må vendes fra aktiv dødshjælp til livshjælp.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Anbefalingerne er underskrevet af følgende organisationer:

Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker Foreningen for Palliativ Indsats
Hospice Forum Danmark
Hospice Leder Foreningen
KriSoS (Kristne i Social- og Sundhedssektoren)
Kristelig Handicapforening
Kristelig Lægeforening
Menighedsplejen i Danmark
Landsformand i Patientforeningen, Mag.art. Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF og fhv. medlem af Etisk Råd.
Desuden har flg. organisationer skrevet støtteerklæringer til skrivelsen:
Lægeforeningen
Muskelsvindfonden UlykkesPatientForeningen.