KD fjerner abortmodstand fra partiets værdigrundlag

KristenDemokraterne vælger ny retning i abortpolitikken og lægger tiden som enkeltsagsparti bag sig.

Jeppe Hedaa blev valgt som ny formand for KristenDemokraterne i marts 2023 og har stået i spidsen for at gennemføre en nytænkning og modernisering af partiets mærkesager og værdigrundlag. Foto: KristenDemokraterne

KristenDemokraterne i Danmark lægger nu en gang for alle fortiden som enkeltsagsparti bag sig.

På KristenDemokraternes Landsmøde blev det besluttet, at abortmodstand skulle tages ud af partiets grundlag. Det gamle principprogram, hvor modstanden mod abort indgik som et centralt punkt, er blevet erstattet af et nyt, kortere og mere moderne værdigrundlag, der skal udgøre det fundament, som partiet vil bygge sin politik på i fremtiden. Og her er modstanden mod kvindens ret til abort skrevet ud.

Kvinder skal have ret til abort indtil 12. uge

KristenDemokraterne skriver i en pressemeddelelse:

”Vi holder fast i, at det er vigtigt at have respekt for livet i både begyndelsen, midten og slutningen, fordi vi mener, at det er afgørende at holde fast i de etiske diskussioner om menneskelivets betydning. Men vi står i dag fast på vores politik om, at kvinder indtil 12. graviditetsuge skal have retten til frit at kunne afbryde en uønsket graviditet. Vi er overbeviste om, at det ikke er en ønskelig situation for nogen at være gravid uden at ville være det. Derfor er det også vores politik, at vi i Danmark skal arbejde for så vidt muligt at nedbringe antallet af uønskede graviditeter.”

Skal støtte kvindens valg

Om den nye politiske linje i forhold til abort siger partiformand Jeppe Hedaa:

“Vi skal støtte kvindens frie valg til at afbryde svangerskabet i de første 12 uger. Det er selvfølgelig kvinden selv, der ved bedst, hvad der er rigtigt at gøre i den situation, hun står i. Samtidig skal vi sørge for som samfund at stille alle de ressourcer til rådighed, som kvinder kan have brug for, for at træffe et informeret valg. Ligesom vi skal sørge for at støtte kvinder og familier, hvor økonomi eller andre omstændigheder kan bringe dem derhen, hvor de føler sig presset til abort.”

Om det nye værdigrundlag udtaler Jeppe Hedaa: “Vi er utroligt glade for og stolte af det nye værdigrundlag, som vi nu er blevet enige om i partiet.
Det er en lille revolution i partiet, at vi har kunnet blive enige om at lægge fortiden som enkeltsagsparti bag os og i stedet se ind i en fremtid, hvor vi bringer de kristne værdier ind i en moderne politikforståelse.”

Vil tage fordømmelsen ud af diskussionen

Om baggrunden for den nye linje siger Jeppe Hedaa:


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Vi er et moderne kristent parti. Det betyder naturligvis, at vi holder fast i vores kristne værdier, men det betyder også, at vi tager højde for den moderne sundhedsvidenskab, som kan fortælle os detaljerne om, hvordan udviklingen af en graviditet forløber. Det bliver man nødt til at forholde sig til, når man diskuterer abort i dag. Her mener vi at 12. uge er et godt sted at lægge grænsen. Vi vil gerne slå fast, at det er vigtigt for os at tage den fordømmelse ud af diskussionen, som alt for mange kvinder stadig føler, de bliver mødt af, når de er blevet gravide uden at ønske det. Vores politiske værdisæt tager udgangspunkt i medmenneskelighed og ikke i fordømmelse. Derfor er det helt i tråd med vores værdier, at vi sørger for at udvise omsorg for de kvinder, som står i et ulykkeligt dilemma.”

Fakta

KristenDemokraternes nye værdigrundlag kan læses på partiets hjemmeside, hvor man også kan finde det samlede program på abortområdet.