86 salmedigte om evigheden

Iben Krogsdal, som man kan finde et interview med i denne avis, har udgivet en ny bog med sine egne digte om evigheden. Forfatteren mener, at vi har alt for lidt fokus på evigheden i teologien, og at vi derfor går glip af en dimension i troen.

Enkle og forståelige digte

Digtene er enkle, nogle lidt længere end andre, og de er letlæselige. Det er ikke digte, hvor man skal søge dybt efter, hvad de handler om, for det fremgår tydeligt. Det er digte, som bærer på en tro på evigheden, på Gud som skaber og på livet igennem ham. Alle samlingens salmer er nye og på nær et par håndfulde skrevet til denne samling.

Bogen er inddelt i dele med forskellige temaer som ”Livets gang og aldre”, ”Kærligheden i verden”, ”Troens sang”, ”Opstandelse”, ”Salmebønner” mv. Digtene når altså vidt omkring og beskæftiger sig med mange aspekter i livet, troen på Gud og på evigheden.

Forfatterens tanker

Om bogen siger Iben Krogsdal selv i forordet:

”Det er, som om evigheden – hvad end den er – strømmer tydeligere igennem alting, når man bliver ældre. Livet viser sig mere og mere uudgrundeligt i det mysterium, at alt på jorden har sin tid og må dø, samtidig med at det er indfældet i evigheden. Gennem de seneste år er livet under evighedens perspektiv – som en erfaring, en dybde, et skær, et løfte – for alvor blevet et tema for mig, og denne salmesamling handler om livet, døden og forgængeligheden i skæret af det evige liv.”

Bogen kan købes hos boghandleren eller forlaget Syng nyt og koster 228 kr.