Har du nogensinde spurgt din pastor om hans mangler?

Ole Madsen
Auning

Romerne 12:13: ”Tager Del i de helliges Fornødenheder; lægger Vind på Gæstfrihed!” Som titlen og verset angår ønsker jeg ikke at vække din indre kritiker for alle din pastors fejl og mangler; bed for ham og velsign ham, han har modstand og prøvelser nok. Det er som der står i 2. Korinterne 1:24, han arbejder for din glæde, det er derfor, at han tjener, og det er hårdt nok.

Nej, det jeg ønsker at fremhæve er, at de har brug for økonomisk hjælp til at tjene Herren. De har brug for udstyr, de har også brug for tøj og sko og deres egne familiers behov. Det er let at sige: Få dig da et job; og mange har sådan et og nogle flere, fordi menigheden ikke støtter nok op omkring tjenesten og de udgifter, der er til det. Når man er delagtig i de åndelige ting, siger Bibelen, at man også er skyldig i at støtte op om de timelige.

Galaterne 6:6-8: ”6 Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham. 7 Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske sår, det skal han også høste. 8 Thi den, som sår i sit Kød, skal høste Fordærvelse af Kødet; men den, som sår i Ånden, skal høste evigt Liv af Ånden.”
Sår du ind i Guds sag, skal Gud nok lade dig høste.

Prøv at spørge ham, om der er en byrde, du kan bede med for, at Gud fjerner eller bringer velsignelse i, eller et behov, som han ikke selv kan klare; på den måde løfter vi sammen og så er det ikke så hårdt at stå med tjenesten. Men der er også en anden måde at gøre tingene på, og det er, at netop du tager affære og køber det, han har brug for, eller bedre, giver ham pengene dertil. Vær blot frimodigt og sig: Det er kommet mig for øre, at du har det og det behov, her har du nogle penge til det. Man kan også stille starte en indsamling.