Norsk bibelselskab dropper ”jøder” af frygt for antisemitisme

Bibelselskapet i Norge lancerer i det nye år ”Bibelen 2024”. Men man har valgt at udelade ordet ”jøder” i visse tekster for at undgå antisemitisme.

Det skriver Dagen.no Bibelselskapet forklarer, at betegnelsen ”jøderne” (på græsk ”hoi ioudaioi”) flere steder i Johannesevangeliet kan tolkes negativt, fx i Joh. 18,36, hvor Jesus forhøres af Pilatus. Her vælger Bibelen 2024 (ligesom den danske Bibelen på Hverdagsdansk) at skrive ”de jødiske ledere” i stedet. Historisk set er teksten – i modstrid med dens oprindelige betydning – blevet taget til indtægt for antisemitiske holdninger.

I virkeligheden havde ordet ”jøder” ikke negative konnotationer, for både Jesus og disciplene var jo jøder, påpeger Bibelselskapet. I Bibelen 2024 bliver ”jøder” alt efter konteksten nogle steder oversat med enten ”de jødiske ledere” eller ”mængden”. Andre steder bliver ordet ikke ændret.

Ændringerne i Bibelen 2024 møder dog kritik fra udgiveren af bibeloversættelsen Norsk Bibel, Mangor Harestad. I Norsk Bibel har man oversat ”hoi ioudaioi” med ”judæerne”.Derved undgår man sammenblandingen mellem ”jøder” generelt og den specifikke gruppe af jøder, forfatteren har i tankerne, forklarer Mangor Harestad. ”Bibelselskapet skulle hellere have forklaret problematikken i en fodnote i stede for at ændre ordet i oversættelsen,” siger han ifølge Dagen.