Soldatermissionens generalsekretær modtog fornem anerkendelse fra forsvarsministeren

KFUM’s Soldatermissions frontfigur, Per Møller Henriksen, hædres med Forsvarsministerens Medalje for 45 års indsats for soldater og veteraner.

En livslang dedikation er blevet anerkendt af forsvarsministeren.

Forsvarsministerens Medalje tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats, og ved en ceremoni den 29. november i Forsvarsministeriet blev generalsekretær Per Møller Henriksen æret for sin livslange indsats. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fremhævede Per Møller Henriksens enestående bidrag til soldater og veteraner i Danmark gennem hans 45 år i KFUM’s Soldatermission.

”Du er med til at sikre de bedste forhold for vores soldater og veteraner. Der har du gjort en meget stor og uvurderlig indsats,” udtalte forsvarsministeren.

Visionær ledelse blandt soldater og veteraner

Per Møller Henriksen har præget KFUM’s Soldatermission siden 1976, og de sidste 45 år har han siddet i ledende positioner. Han har bl.a. etableret og drevet soldaterhjem ved Varde Kaserne og Garderkasernen i Høvelte. Derudover har han ledet soldaterhjem i både Libanon og Helmand-provinsen i Afghanistan for de danske udsendte soldater.

Siden år 2000 har han stået i spidsen som generalsekretær for KFUM’s Soldatermission. Som generalsekretær har Per Møller Henriksen også spillet en central rolle i udviklingen af KFUM’s Soldaterhjem som en del af de danske internationale missioner og etableringen af KFUM’s SoldaterRekreation og Veteranbo. Som generalsekretær har han desuden bidraget aktivt som medlem af Følgegruppen vedrørende Veteranpolitik, i Forsvarets Veteranforum og i Dansk Diakoniråd.

Forsvarsministeren oplever engagementet

Forsvarsministeren bemærkede, at han selv har oplevet det store engagement i KFUM’s Soldatermission, da han deltog i årsmødet for KFUM’s Soldatermission i september på Antvorskov Kaserne. Den fyldte hal med de mange engagerede deltagere blev et levende bevis på det store arbejde, som Per Møller Henriksen leder.

”Du gør livet bedre for andre”

Forsvarsministeren takkede Per Møller Henriksen for hans mangeårige indsats og engagement. ”Du er en af de personer, der gør livet bedre for andre, og det fortjener du en helt særlig anerkendelse for,” sluttede forsvarsministeren, hvorefter han overrakte Per Møller Henriksen medaljen og ønskede tillykke.

Udover Per Møller Henriksen fik 11 andre også overrakt Forsvarsministerens Medalje. De øvrige modtagere var alle ansatte i Forsvaret.

Taknemmelig og stolt

Per Møller Henriksen udtrykte sin glæde og stolthed over at modtage Forsvarsministerens Medalje med ordene: ”Jeg er beæret over at modtage Forsvarsministerens Medalje for min mangeårige indsats i KFUM’s Soldatermission. Det er en anerkendelse af det store arbejde, som ydes for soldater, veteraner og pårørende af vores mange ansatte og frivillige rundt på vores pt. 15 soldaterhjem.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:KFUM’s Soldatermission fejrer enestående indsats

KFUM’s Soldatermission lykønsker Per Møller Henriksen med den velfortjente anerkendelse af hans mangeårige arbejde for soldater, veteraner og pårørende. Hans store engagement har skabt positive aftryk og forandringer, og medaljen er en hyldest til et liv viet til at gøre en forskel. FAKTA: KFUM’s Soldatermission driver 15 soldaterhjem i Danmark, der fungerer som civile kristne fristeder for soldaterne.

Her kan soldaterne slappe af, spise god mad, spille, se TV eller tale med en af de ansatte i de rolige, hjemlige rammer. I 2022 var der 357.000 besøg på soldaterhjemmene – og 2023 ser ud til at få samme besøgstal. KFUM’s Soldatermission blev grundlagt i 1889 og laver et stort arbejde for veteraner med aktiviteter og midlertidige boliger og for de udsendte danske soldater med soldaterhjem i udlandet, senest i Letland.