Processernes Gud

Af Camilla Thomas. Assisterende programchef & divisionschef for Østre division i Frelsens Hær.

Min datter venter sit første barn. For hver gang, jeg ser hende, er maven vokset og en automatisk proces – et Guds mirakel – er gået i gang.

Jeg hører hende stolt fortælle om udviklingen uge for uge; ”Nu er det på størrelse med en appelsin!” Væksten og tilblivelsen af dette barn er skjult for alle, bortset fra Gud (Salmernes Bog, kap. 139). Gud er processernes Gud! Det illustreres klart i lignelsen om sennepsfrøet, i Markus 4, 26-32.

Vi fornemmer, at Gud har en plan for verden. En plan for sin skabelse… banet vejen til Guds himmerige. Vi forstår tit ikke, hvorfor ting sker med os, men Gud har et overordnet formål og overblik. Han VIL noget, han ER i gang, og vi skal ’bare’ have ”tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag” (Fil. 1,6).

Vækst i Guds rige

Guds rige er dét rige (måske endda lidt som en livmoder?!), hvor vi er Guds børn. Vi vokser i erkendelsen af, hvem han er, og hvem vi er sat i verden til at være – vores personlige kald. Hele treenigheden muliggør processen: Faderen, som giver frøet og væksten, sønnen giver liv og åndens kraft (se 2,8).
Lignelsen viser på symbolsk vis:

1) Vores opgave er at plante Guds ord i os og i folk, vi møder gennem livet, gennem daglig bøn og meditation af Guds ord.
2) Guds opgave er at bringe åndelig vækst – og til Guds tid, når tiden er moden, i et splitsekund, bliver alt høstet af Gud og til Gud (1. Kor. 13,6).

Væksten er indbygget i frøets dna. Det er i frøets natur at vokse, men kun hvis det bliver plantet i de rette betingelser. Jesus siger i Joh.15,5 ”Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.” Hvis vi holder os tæt til Herren, er der en spontan proces, der sker i det skjulte: Udviklingen af åndelig frugt (Gal. 5,22). Ingen tvivl om det! Det er en spontan proces. Det er umuligt at leve tæt på ham og ikke bære frugt.

Hvis vi holder os tæt til Herren,
er der en spontan proces,
der sker i det skjulte:
udviklingen af åndelig frugt (Gal. 5,22).

I lignelsen nævner Jesus specifikt sennepsfrøet. Den vilde og voldsomme vækst af dette specifikke frø er interessant, for der er acceleration og eksplosion i det kraftfulde frø, når det bliver plantet – ligesom der kun går 9 måneder fra æg til baby. Jesus var et lille, skrøbeligt nyfødt barn i en støvet stald i Betlehem, men lad ikke synet bedrage! Dette barn voksede i visdom og erkendelsen af, hvorfor han var sat i verdenen. Dette lille barn var den ”store Messias”, Gud havde lovet ville være hele verdens frelser!

Vi vokser i Guds rige lige nu, fordi det er dér, vi er og dér, vi er på vej hen… Guds himmerige.

Gud taler til det, du bærer

Forleden var jeg hjemme alene med en stor bunke strygetøj – vi har jo uniform på i Frelsens Hær, og der skal mange skjorter til! Jeg fik lyst til at sætte en film på: “Josef: Drømmenes konge”, en amerikansk animeret tegnefilm fra 2000, en Oskarvindende tegnefilm baseret på den bibelske fortælling om Josefs liv.
Processernes Gud ledte Josef i fængslet. I filmen synger han til Gud fra sin fængselscelle og fra sit mørkeste sted i livet:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du ved bedre end mig
Du kender vejen
Jeg har givet slip på behovet for at vide hvorfor
For du ved bedre end mig.

Miles Monroe, evangelist og forfatter siger: ”Gud taler ikke til dig, han taler til dét, du bærer!” Derfor kaldte englen f.eks. Gideon for ”tapre kriger!”, selvom han ikke var det… endnu! Gud taler til dét potentiale, dén mulighed, dét kald, du og jeg har. Min datter ER mor pga. dét, hun bærer. Gud kalder os hellige, fordi sådan ser han os i Kristus.

”Gud taler ikke til dig, han taler til dét, du bærer!”
Derfor kaldte englen f.eks. Gideon for ”tapre kriger!”,
selvom han ikke var det… endnu!

Han kalder os retfærdige, for det ér vi, fordi Kristus betalte prisen for vores synd med sit liv. Vi vokser i Guds rige, lige nu, fordi det er dér, vi er og dér, vi er på vej hen… Guds himmerige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Mark. 4,26-32

Om Guds riges vækst

26 Jesus fortsatte med et andet billede på Guds rige: „En landmand går ud og sår korn i sin mark.

27 Så går han hjem, og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han kan forklare, hvordan det går til.

28 Jorden bærer frugt helt af sig selv. Først strå, så aks og til sidst kerner i aksene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:29 En dag står hele marken moden og er klar til høst. Så kommer landmanden med sin segl for at gå i gang med indhøstningen.”

30 Jesus fortsatte: „Hvad kan vi sammenligne Guds rige med? Hvilket billede kan vi bruge?

31 Jo, Guds rige er som et sennepsfrø. Det frø er det allermindste.

32 Men når det er sået, vokser planten op og breder sig mere end de andre haveurter. Den danner skygge, som fuglene kan søge ly og bygge rede under.”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk