Profetisk konference i Horsens Pinsekirke

Peter Nordberg har gennem fire årtier fungeret som bibellærer, præst, leder af et universitetscampus og meget mere. Foto: Pressefoto

22.-25. februar 2024 inviterer Horsens Pinsekirke til profetisk konfererence.

Mette Hågensen og Valborg Hammer fra Horsens Pinsekirke er initiativtagere til og ledere af konferencen Brave. Brave er en profetisk konference, der løber af stablen fra 22. til 25. februar, og som navnet antyder, vil der være særligt fokus på mod.

”Mod er nævnt 33 gange i Bibelen,” fortæller Mette Hågensen og henviser til Salmernes Bog 27, 14, hvor der står: Regn med Herren og hold ud! Stol på ham og tab ikke modet.

”Vi lever i urolige tider på mange planer. Økonomisk og socialt og med usikkerhed i forhold til krigstrusler. Midt i alt det taler Gud stadig til os, som han gjorde i Josvas bog kap. 1 vers 9 om at være modig og stærk, for Gud er med os. Alle, der udøver mod i Bibelen, overgav sig i Guds hånd. De vidste, det var risikabelt, og alligevel stolede de på, at Gud var større end deres omstændigheder,” siger Mette Hågensen.

Mette Hågensen fortæller, at de blandt andet er inspireret af fortællingen om Jesus, da han gik på vandet og sagde til disciplene: Vær frimodige, det er mig, frygt ikke.

”Det er lige netop midt i hverdagen og i kriser, at vi vil leve i overgivelse og tro på, at Jesus er vores herre og redningsmand. Det er i hans styrke, vi er stærke, men det kræver overgivelse og tillid til ham fra os,” siger Mette Hågensen.

Hvad er mod?

Arrangørerne har listet en række beskrivelser op af, hvad mod er: Bibelen siger, at mod er det karaktertræk, der er brug for, til at overvinde krisetider. Mod er det modsatte af frygt. Man er kun modig, hvis der er noget på spil. Mod er, når vi holder fast, selvom omstændighederne råber noget andet. Mod kræver, at vi har tillid til, at Gud er større, end hvad vi møder?

”Efter Jesu korsfæstelse var diciplene bange, men da Helligånden kom over dem, blev de modige. De blev forvandlet fra frygtsomme til modige mennesker. Det er noget af det, vi har brug for i dag. Vi har brug for at gå tæt med Helligånden og få guidening, kraft og mod til ikke at blive opslugt af kriser,” forklarer Mette Hågensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gæst fra Sverige

Til at hjælpe med at opnå det har arrangørerne inviteret Peter Nordberg. Peter Nordberg er bibellærer og præst i en frikirke i Sverige.

”Han ser Guds hånd virke i bla. Estland. På møderne oplever mennesker Guds forvandlende nærvær, de bliver modige, de bliver fri fra sygdomme, og kriser løser sig. Peter og hans kone Charlotte er berørte over møderne, fordi de ser, hvordan Gud rører ved mennesker på en helt speciel måde – og så er Peter meget skarp i det profetiske,” siger Mette Hågensen.

Slip frygten

Både Mette Hågensen og Valborg Hammer håber, at deltagerne på Brave-konferencen vil blive udfordret til at slippe frygten og i stedet overgive sig til at stole på Helligåndens hjælp midt i hverdagen og midt i kriser. ”Himmeriget er kommet nær, og vi kan overgive os fuldt ud til ham. Vi er hans værk, og han skalerer det i os – både at ville og kunne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi skal bare overgive os med alle kroge af vores liv. Han skal være vores sikre kilde og vores borg. Han er den, der styrker os midt i en verden, der forandres så hurtigt. Han er vores Gud og far, og vi vil stole på ham,” siger Mette Hågensen. Der er fri entré til konferencen, dog er det nødvendig med tilmelding, som foregår via hjemmesiden www.hopin.dk.

Arrangørerne oplyser desuden, at der kan købes varm mad på konferencen.