Bed om et mirakel for de ufødte på Færøerne

Af Jenis av Rana. Færøsk læge og politiker.

På Færøerne har holdningen til abort gennem tiderne været anderledes end den, vi desværre kender fra mange lande. Tallene har ligget markant lavere, i gennemsnit foretages 40 aborter pr. tusinde fødte på Færøerne. Til sammenligning er disse tal omkring 1.100 pr. 1.000 fødte i Grønland og 250 pr. 1.000 fødte i Danmark.

Årsagen til denne forskel skal uden tvivl ses i den kristne tros dybe forankring. En stor del af øernes befolkning hviler i troen på Jesus og respekterer og elsker Guds ord. Dette ses ikke blot i antallet af kirke- og mødedeltagere, men også i lovgivning, kærlighed til Guds folk, Israel og i holdningen til det ufødte barns ret til liv.

I første halvdel af maj kommer det færøske lagting dog til at afgøre, hvorvidt øerne skal have en ny abortlov. Der har længe været et ønske om at foretage ændringer i den nuværende lov, som er den danske fra 1956. Men i Lagtinget er der i dag to forslag at vælge imellem. Det ene er et regeringsforslag, som er en oversættelse af den nuværende danske lov fra 1973, som tillader fri abort fra uge 12.

Det andet er fra Midterpartiet, som kort og godt lovsikrer det ufødte barns ret til liv. Dette pålægger myndighederne til, på det sociale, sundhedsmæssige, lovgivningsmæssige, ja alle tænkelige områder, at give barnet og dets forældre al nødvendig hjælp, under og efter graviditeten.

I de seneste år har Færøerne været udsat for en massiv påvirkning fra danske partier og kvindeforeninger om at få øernes abortlovgivning ændret. Som et eksempel kan nævnes en udtalelse fra ”Kvindeligt Selskab”, som udtrykker foragt for færingers kærlighed til det ufødte barn med følgende ord: “Vi i Danmark har for længe ladet Færøerne forsumpe i en gammel kultur”.

Fælles for alle disse udtalelser er, at det ufødte barn så godt som aldrig nævnes. Man taler om kvindens ret til at bestemme over sit liv, aldrig om barnets ret til den bolig, som forældrene har inviteret det til at vokse og udvikles i i ni måneder. Første behandling af forslagene har været, nu bliver disse så behandlet i retsudvalget. Den endelige afstemning forventes at blive i første halvdel af maj.

I øjeblikket vurderes situationen sådan, at kun et under fra Himmelens og Jordens skaber kan forhindre, at det livstruende forslag bliver vedtaget. På Færøerne er kristne gået i forbøn for det ufødte barn. Der bliver fastet, bedt og råbt til Herren om et under. Den 14. april mødes kristne fra alle kirker og trossamfund til en storstilet samling i Torshavn under temaet: ”Vi står sammen om barnet”.

Kære tros-søskende i Danmark! Vi har brug for jeres støtte, som aldrig før. Bed sammen med os om et Guds mirakel, et under, som vil give genlyd vidt omkring.
Bed for barnet, bed for forældrene, bed for kristne færøske ledere, at de tør stå frem og vise deres støtte til barnet, og bed for de stemmeafgivende lagtingsmedlemmer, at de får mod til at stille sig på det ufødte barns side – og vælge livet.


Artiklen fortsætter efter annoncen: