KriSoS vil formidle troen gennem sundhedssektoren

Foreningen KriSoS vil udruste sundhedspersonale til at have troen med på arbejde.

– I døgnpleje og på institutioner er der også mulighed for at være kristen på arbejde. Selv om der er travlt, kan der altid sendes et smil og siges et venligt ord, siger leder af KriSoS Inga Helver.

Flere mennesker har mere kontakt til Social- og Sundhedssektoren end til kirkerne. Derfor er det vigtigt, at kristne i sundhedssektoren er lys og salt og har troen med på arbejde.

Det mener Inga Helver, der er leder af KriSoS i Danmark. Den tværkirkelige og tværfaglige forening KriSoS arbejder netop for at bevare det kristne menneskesyn i social- og sundhedssektoren. Ved Healthcare Christian Fellowship International’s Prayerweek i Schweitz i januar 2024 var det største bedeemne, at ”den fortabte sundhedssektorsøn” må vende hjem. Altså at kristendommen igen kommer til at præge både pleje og omsorg.

Troen bør fylde mere i det offentlige rum

”Folketingets formand Søren Gade udtalte for nyligt, at troen fylder for lidt i det offentlige rum. Det giver jeg ham ret i. Der bliver også sagt, at hospitalet er byens største bedehus. Det er jeg også enig i,” fastslår Inga Helver.

”Når mennesker, der er vant til at være opretgående pludselig kommer til at ligge vandret, kommer der mange tanker og bekymringer. Det er der, jeg ser værdien i, at personalet har troen med på arbejde og kan være til hjælp i medfølelse, bøn, en salme og evt. bibellæsning, hvis der er ønske om og mulighed for det. Præster kan tilkaldes, men borgere har tit meget tillid til personalet.”

Giv det videre men hvordan?

KriSoS blev en forening for 30 år siden, og det skal fejres bl.a. med to temadage i år. Den første foregår den 27. april på Sarons Slette, Gatten, mens den anden foregår den 8. juni i Odense. Temaet er: ”Giv det videre – men hvordan?” I Odense vil der være undervisere fra det internationale Healthcare Christian Fellowship. Der bliver også holdt en særlig gudstjeneste i Kjellerup den 1. maj.

Vigtigt fællesskab

Inga Helver fortæller, at hun selv for 35 år siden mødte det, der dengang hed Kristent Hospitals Fællesskab.

”Det er blevet til et livskald for mig at være med til at bygge Guds rige i social- og sundhedssektoren, hvor der pt. er store udfordringer på bl.a. børne- og ungeområdet, psykiatri- og ældreområdet. Bøn er det vigtigste i KriSoS. Derefter evangelisation og discipelskab. Vi ønsker at komme meget længere ud med tilbud om forbøn og uddannelse i at være kristne på arbejde uden at ”slå nogen i hovedet med Bibelen”.

Vi opfordrer også kristent personale til at bede for deres arbejde og de udfordringer, der er,” siger Inga Helver.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirkens forlængede arm

”KriSoS ønsker at være kirkens forlængede arm. I alle menigheder er der mange ansatte i social- og sundhedssektoren. Dem vil vi gerne være med til at udruste til at have troen med på arbejde, ligesom vi også meget gerne vil have kirkens forbøn for alle, der arbejder i social- og sundhedssektoren,” understreger Inga Helver.
Man kan læse programmer og meget mere på krisos.dk.

Om KriSoS

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, der ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren. KriSoS har bl.a. til formål at styrke det kristne menneskesyn, inspirere til venskabsevangelisation og samle kristne inden for social- og sundhedssektoren. KriSoS arbejder for, at der landet over er grupper, der beder for og med hinanden gennem venskabsevangelisation og discipelskab i social- og sundhedssektoren.

Samtidig opmuntres de kristne til totalomsorg – omsorg for hele mennesket KriSoS ønsker at støtte, styrke, vejlede og undervise i åndelig omsorg samt sikre, at der landet over hver dag bedes for social- og sundhedssektoren. KriSoS er en del af HCFI – Healthcare Christian Fellowship International, som er repræsenteret i mere end 100 lande verden over.


Artiklen fortsætter efter annoncen: