Hvordan laver man et indbydende Facebook-opslag?

Jeg er blevet spurgt om, hvordan man skruer Facebook-opslag sammen, der stikker af og fanger modtagernes opmærksomhed?

Tak for spørgsmålet. Opslagene på vores kirkes Facebook-side skal netop skille sig ud, så modtagerne bemærker dem. I min optik har et vellykket opslag seks kendetegn, som jeg kort vil beskrive.

Fang opmærksomheden med et billede

Billeder af mennesker er godt blikfang i et Facebook-opslag. Især nærbilleder. Det gode billede er i sig selv en historie, som vi kan leve os ind i. Foto: Arne Damkjer, Åbenkirke Media.

Hav altid et billede med i opslaget. Gerne med mennesker. Her bliver modtagernes opmærksomhed især fanget. Nok fordi vi generelt elsker at betragte andre.
Billederne kan vise nogle, der fx er aktive sammen eller hygger sig. Nærbilleder er særligt gode. Desuden er det et plus, hvis vi kan få øjenkontakt med en af personerne i billedet.

En overskuelig tekst med linjeafsnit er en del af opslagets gode blikfang. Et par velvalgte emojis forstærker blikfanget.

Skriv personligt

Tekster med et indhold om, at man kan være sammen med andre og opleve noget, er altid et hit. Den gode overskrift i teksten er med til at fange opmærksomheden. Den kan skrives som et spørgsmål: Har du overvejet …? Eller en opfordring: Vær med når … Vi kan også slå tonen lidt drillende an: Du kan garanteret ikke …

To gange i eksemplerne bruger vi stedordet du. På denne måde taler vi direkte til modtageren, som kan opfatte det som en personlig henvendelse.

Tal til hjertet

En tekst og et billede, der taler til hjertet, fremkalder positive følelser hos modtageren. Vedkommende vil dermed kunne opleve sympati og begejstring for det, der ses i opslaget. Vi kan fx skrive: ”Dine børn vil elske vores sprællevende børneklub”. Eller: ”Vi vil glæde os til at se dig og din familie ved gudstjenesten”. I opslaget kan vi så fra børneklubben eller en gudstjeneste vise et billede, der underbygger og forstærker budskabet i teksten.

Skab modtagervenligt indhold

Ethvert opslag på kirkens Facebook-side skal være relevant for modtagerne. På samme måde som hvis vi satte en annonce i avisen med en invitation til en aktivitet eller et arrangement. Både i avisannoncen og i Facebook-opslaget kunne vi invitere til fx et musikarrangement, en gudstjeneste eller fest i børneklubben. Interne informationer og indbydelser til fx kirkens medarbejdere ville ikke være relevant indhold i en avisannonce. Det er derfor heller ikke egnet stof på kirkens åbne Facebook-side.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brug hverdagsagtigt sprog

Vi skal altid være bevidst om valget af sprog i vores opslag. I en avisannonce vil vi ikke bruge indforståede religiøse ord og vendinger. De kan være svære for læserne at forstå. På samme måde skal vi undgå vanskelige kirkeord i opslag på vores Facebook-side.

Opfordr til handling

Opslaget kan indeholde et Call to Action. Her opfordrer vi modtageren til en handlig. Fx om at købe en billet til et arrangement eller bare dukke op i kirken.
I øvrigt vil opslag med kun ét budskab, én information eller invitation bliver husket bedre af modtageren. Det gode og indbydende opslag kan gøre indtryk på modtageren. Endda så meget, at vedkommende liker, kommenterer eller deler opslaget. Eller handler på opslagets opfordring eller invitation.