Det økumeniske StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi stopper sine aktiviteter

Sognepræst i Karlslunde Strankirke Anders Michael Hansen, (DanskOase) er formand for bestyrelsen af SCMT.

”Det er med stor beklagelse, at StudieCenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) annoncerer, at alle aktiviteter ophører pr. 31. juli 2024.”

Det skriver SCMT i en pressemeddelelse.

Teologisk mesterlære og ”Åndbarhed”

De seneste seks år har SCMT faciliteret menighedsbaseret teologisk læring (mesterlære) for 64 teologistuderende fordelt på fire regionale læringscentre. Derudover har SCMT bidraget til menighedsbaseret teologisk refleksion gennem halvårlige seminarer, som har samlet en bred gruppe af præster og ledere på tværs af dansk kirkeliv. De seneste år har fokus særligt været på temaet “Åndbart liv, kirke, ungdom og ledelse” med en integration af ny forskning og teologisk refleksion.

Færre samarbejdspartnere

Baggrunden for denne beslutning er, at det ikke har været muligt at opretholde det økumeniske bagland, som både strategisk og økonomisk har dannet grundlag for SCMT’s virke. Dette bagland har inkluderet Apostolsk Kirke, Baptistkirken i Danmark, DanskOase og Vineyard Danmark. I de seneste år har først Vineyard og nu for nylig Apostolsk Kirke trukket sig fra samarbejdet. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2024.

Henrik Holmgaard, studiecenterleder, udtaler: “SCMT har de seneste seks år vist, at når der er økumenisk vilje, så kan vi sammen nå meget lagt med menighedsbaseret teologisk læring for få ressourcer. Behovet for flere præster er her stadig, men desværre har viljen i baglandet nået sin grænse.”

At lære fra gode præster

Om SCMT’s baggrund hedder det i pressemeddelelsen, at den udspringer af 20 års økumenisk vision og samarbejde om teologisk uddannelse. Rødderne går helt tilbage til “Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi” (SALT) og senere det som blev til “Fælles Frikirkelig Uddannelse” (FFU). Formålet med samarbejdet var at adressere den stigende præstemangel i flere kirkesamfund og at sikre, at teologisk uddannelse ikke blot var akademisk funderet, men også rodfæstet i menighedspraksis.

Et af SCMT’s grundsætninger har derfor været: “Man bliver en god præst af at følges og lærer fra andre gode præster i lokale menigheder.”

Uden DBI og MF

På trods af at de danske universiteter, Menighedsfakultetet og Dansk Bibel Institut bidrager med solid akademisk uddannelse, mente SCMT’s bagland ikke, at disse institutioner dækkede hele spekteret af de kirkelige traditioner, som baglandet repræsenterer, forklares det i pressemeddelelsen. I SCMT’s bagland så man et behov for teologisk læring med fokus på karismatisk teologi, ledelsesmæssige kompetencer, missional refleksion og kaldsidentifikation. Men til trods for det økumeniske samarbejde gennem seks år har det nu vist sig nødvendigt at lukke ned for aktiviteterne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi takker alle involverede parter for deres engagement og støtte gennem årene,” skriver studiecenterleder Henrik Holmgaard.

SCMT’s bagland

Bestyrelsen består af 1-2 medlemmer fra de deltagende kirkesamfund. Ifølge hjemmesiden bestod bestyrelsen primo 2020 af:
Formand: Anders Michael Hansen, DanskOase; næstformand: Torben Andersen, BaptistKirken; Johannes Hansen, Apostolsk Kirke; Ole Lundegaard, BaptistKirken og Thomas Willer, Vineyard, foruden Henrik Holmgaard, der er ansat leder af SCMT.