Missionshistorien til, i og fra Danmark

”Der er tale om en imponerende præstation, hvor forfatterens dobbelte kvalifikationer udfoldes på fornem vis: Han er faghistoriker med særligt kendskab til missionshistorien, og han er overordentlig kyndig, når det gælder samtidens kirke og mission.” – Peter Lodberg og Hans Raun Iversen (forordet).

Mogens S. Mogensen har i noget nær en menneskealder forsket i og skrevet om mission. Det er derfor heller ingen tilfældighed, at netop han skulle sætte sig for at samle den viden, vi har på området, og som de to teologer skriver i forordet, så er det et imponerende stykke arbejde. I ”Missionen midt iblandt os” beskrives missionen til, i og fra Danmark. Det udfoldes først kronologisk i syv perioder fra danernes første møder med kristendommen og frem til tiden efter dannelsen af diverse missionsselskaber og det Danmark, vi ser i dag.

Vi ser, at danskerne allerede møder kristendommen de første århundreder e.Kr. gennem krig, handel og migration. Efterfølgende blev Danmark kristnet, bl.a. som følge af udsendelse af missionærer som fx Poppo og Ansgar. Og dette skete selvom: ”At drive mission i Skandinavien var en farlig affære. Allerede Ansgar var af nogle af sine venner blevet frarådet at drage ud for at prædike for disse barbarer, der levede i udkanten af verden” (s. 44).

Uagtet, at de første missionærer sikrede sig støtte fra fyrsterne, kunne det meget vel koste dem livet, når de introducerede danerne for ”Hvide Kristus”. Missionshistorien viser ligeledes, at danskerne har skullet lære at blive rigtige kristne – ikke bare én gang, men gentagende gange. Reformatorerne ville genkristning. Pietismen ville med sin inderlighed også gøre danskerne rigtigt kristne. Og vækkelsesbevægelserne er spækket med reformatoriske træk, der viser, at danskerne ikke var kristne, blot fordi de boede i et såkaldt kristent land eller fulgte visse kirkelige praksisser.

I bogen reflekteres der over, hvordan mission er blevet forstået og praktiseret i en dansk sammenhæng. Hvem stod bag missionen? Hvordan organiserede man den? Hvilke praksis- og kommunikationsformer benyttedes? Og hvorfor overhovedet missionere? … foruden en række andre interessante akademiske spørgsmål. Det betyder, at Mogens S. Mogensen har skabt et opslagsværk, som rummer alt fra historisk skildring til missionsmodeller, som har været eller bliver brugt til udbredelse af den kristne tro.

Tyngden i bogen ligger omkring perioden (år 1700-1900), hvor missionen både pågik i, til og fra Danmark, og det er meget interessant læsning. Målgruppen er nok primært de universitetsstuderende, men historie-, kirke- og missionsinteresserede generelt kan helt sikkert også få meget ud af at læse de godt 400 sider.

Mogens S. Mogensen: Missionen midt iblandt os
470 sider. 350 kr. Forlaget Eksistensen